fbpx

Kategori: Att utveckla barns förmågor i förskolan

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Almedalen, förskolan, läskrisen och skolreformerna

Så är jag på väg hem efter Almedalen där jag deltog i två paneldebatter om arbetet med barns språkutveckling i förskolan och skolan, samt om bedömning i förskolan, fint arrangerade av Unikum, med Lise-Lotte Hjalmar och Jonas Ryberg som modererade initierat. Variationen, progressionen och dosen En framgångsfaktor i förskolan är en fördjupad förståelse för barns …

Att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande barnhälsoarbetet i förskolan

I de sista två kapitlen i boken lyfter vi perspektivet igen och tittar på vårt gemensamma arbete på förskolan. I fokus är hur vi kan utveckla vårt främjande och förebyggande, men också åtgärdande arbete i vardagen, och hur vi kan få syn på faktorer som kan öka likvärdigheten i barns hälsa, lärande och utveckling. Jag …

Vi måste prata om banden som växer fram i förskolan

Kapitel 13 – Banden som växer fram mellan barn och vuxna – samspel, relationer och undervisning Alla pratar om relationens roll för lärandet och barns välbefinnande. Och det är bra. Men vad menar vi egentligen med ”en god relation”, och vad innebär det för lärande och undervisning? I det här kapitlet använder jag begreppet ”den …

Nu finns boken ”Att utveckla barns förmågor i förskolan” att beställa!

Så har vi genomfört boksläppet och min nya bok finns att beställa. Du kan läsa mer om bokens innehåll på dess hemsida här: https://skolutvecklarna.se/ny-bok-att-utveckla-barns-formagor-i-forskolan-av-petri-partanen/ Under en begränsad tid kan du beställa boken från vår webbshop till ett introduktionspris, 329 kr+moms+frakt. Länk till webbshoppen finns här: https://webshop.publit.com/webshop/487/9789180599467 Ha en fortsatt fin juni! Med vänlig hälsning, Petri …

Vilka effekter har leken för barns lärande, välbefinnande och utveckling?

”Leken har både kognitiva och känslomässigt uppbyggliga effekter. Den kan bidra till välbefinnande, känsla av sammanhang och meningsfullhet. Leken trivs nära motivationen som i sin tur får näring av känslan av att kunna. Men den är också en aktivitet som ger barn verktyg för att förstå och hantera sintillvaro och sitt liv.” Ur Petri Partanen …

När cirklarna växer ihop – om matematik- och språkutveckling

”Men hur hänger matematik- och språkutveckling ihop? Matematik- och språkutveckling hänger ihop som två cirklar som växer ihop över tid. Små barn kan upptäcka mängder, mönster och regelbundenheter även utan språk, och innan språkutvecklingen tagit fart. Men i takt med att språkutvecklingen fortgår växer också matematik- och språkutvecklingen ihop. Det här är vår uppgift – …

Barns tänkande är som ett rotsystem

”Titta på bilden. Påminner det dig om något? Vad föreställer det? Barns tänkande är som ett rotsystem hos en växt eller ett träd, det sprider sig och förgrenar sig åt olika håll med tiden. I jorden finns det mer eller mindre gynnsamma villkor som påverkar tillväxten. Där det finns en god jordmån, näringsämnen och vatten …

Barns tänkande och språkutveckling genom fyra perioder under förskoleåren

”När vaknar tankarna till liv hos ett litet barn? Små barn beter sig målmedvetet långt innan de kan uttrycka det i kommunikationen med oss. När du följer ett litet barns beteende, ett barn som inte använder språket ännu för att uttrycka sig. Hur ser tänkandet ut då? De kan göra saker med en tydlig avsikt …

”Att mäta eller att bedöma barns lärande och utveckling?”

”Det finns ingen gräns som barn måste passera i sitt lärande och sin utveckling för att bli ”godkända” i förskolan. Det är skönt att vi inte behöver mäta barns lärande med skarpa gränser som i skolan, men det kan också ibland ställa till det i förskolan. För även om vi inte har formella mål som …

ÄNTLIGEN! NU ÄR DEN HÄR! – boken ”Att utveckla barns förmågor i förskolan”

Så har den äntligen kommit! Min nya bok ”Att utveckla barns förmågor i förskolan”. Den släpps måndagen 10:e juni! I samband med boksläppet anordnar jag ett webbinarium samma dag kl 15.00, och du är inbjuden! Jag kommer att berätta om boken och svara på frågor. Anmälan sker här och deltagandet är kostnadsfritt: https://forms.gle/235HdvWuF1AWb3fb9 Det här …

×