fbpx

Våra utbildningar

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Våra utbildningar

Vi anordnar föreläsningar, workshops och processinriktade utbildningar inom en rad områden för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi utbildar t ex i handlednings- och samtalsmetodik, kartläggnings- och utredningsmetodik kring barn och unga i behov av stöd. Vi utvecklar barnhälso- och stödarbetet i förskola, elevhälsoarbetet på skolor och övergripande i kommuner och förvaltningar. Vi utbildar pedagoger och lärare i hur man kan arbeta med barn och ungas förmågor, färdigheter och studiestrategier, vi utbildar i PASS-modellen och metakognitivt arbetssätt i undervisningen, etc. etc. Nedan ser du exempel på några av utbildningarna. Du kan klicka på ”Läs mer” i varje ruta för att läsa mer.

Boka Petri Partanen för föreläsning
Läs mer
Handlednings- och samtalsmetodik
Läs mer
Utbildning i PASS-modellen och CAS2
Läs mer
Att utveckla barn- och elevhälsa
Läs mer
Digital utbildning
Läs mer
Annan utbildning
Läs mer
×