fbpx

Kategori: Okategoriserade

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Nya kurser och föreläsningar 2023 samt digital fortbildning

Missa inte dessa tre spännande utbildningar från Skolutvecklarna under 2023, eller våra digitala fortbildningar, som det står om längst ned: Certifieringskurs i PASS och CAS 2 Skattningsskala, 21-22 mars 2023 Allt fler skolor upptäcker hur man kan utveckla en ökad förståelse för elevers varierande förutsättningar och behov med hjälp av PASS-modellen. Istället för standardiserade checklistor …

Topp 5 på Petris blogg 2022

Så börjar snart en ny termin på ett nytt år, och fjolåret läggs till handlingarna och avlägsnar sig i backspegeln och bleknar i minnet. Ifjol hann jag skriva ett antal blogginlägg, 21 st närmare bestämt. Nästan en varannan vecka om man räknar bort ledigheter. Jag är också glad över att bloggen följs av er, närmare …

Läsa-skriva-räkna-garantin börjar i förskolan

Så har terminen börjat på de flesta håll liksom matematiklektionerna i de första årskurserna. På många skolor och hos många huvudmän behöver man fundera kring hur man arbetar med tidiga främjande och förebyggande insatser. Läsa-skriva-räkna-garantin för tidiga stödinsatser sätter fingret på vikten av att organisera fram ett tidigt systematiskt arbete. Skolverket fokuserar i sina stödmaterial …

Varför måste vi stötta elevers metakognition och självreglering i lärandet?

Metakognition och självreglering är två begrepp som fortfarande uppmärksammas i liten grad i svenska skola och forskning. Detta trots att forskning visar att de har mycket stor effekt på elevers kunskapsutveckling. Metakognition definieras som hur elever ser på sig själv, sina kunskaper och sitt lärande i skolan – vad de tror att de kan och …

Framtidens elevhälsa och arbetet med särskilt stöd

Idag torsdag 5 maj fick jag föreläsa om framtidens elevhälsa på Abilitys konferens, modererad av kloka Emma Rosengren ! Jag beskrev hur en av framgångsfaktorerna är ”helaskolan”-perspektivet, dvs att göra alla på skolan delaktiga i bygget, och att respektera den professionella autonomin hos de olika yrkesgrupper som ska samverka i arbetet. Jag beskrev också vad …

Ta del av REFLECT-projektets kunskaper – missa inte chansen att ta del av den digitala konferensen kostnadsfritt!

Den 12-13 maj genomför REFLECT-projektet en konferens i Granada, Spanien, för att sprida kunskaper och erfarenheter om arbetet med elevers socioemotionella lärande och exekutiva förmågor. Från Sverige deltar projektgruppen Petri Partanen, Lars Löwenborg och Björn Gíslason samt ett antal deltagare från deltagande skolor runt om i Europa. REFLECT-projektet är ett EU-projekt med syfte att pröva …

Att leda och utveckla elevhälsa på Skolledarkongressen

Jag är hedrad att få hålla ett anförande på fina Nordiska Skolledarkongressen som firar 25-årsjubileum nästa vecka och samlar 1500 deltagare på ett utsålt Svenska Mässan i Göteborg. I min presentation ”Att leda och utveckla elevhälsa” kommer jag att prata om dynamiken som uppstår i elevhälsoarbetet och om varför arbetet med att leda och utveckla …

Spännande digitala utbildningar kring elevhälsa, PASS och studiestrategier

När våren står för dörren kan hösten kännas långt borta. Men flera skolor, kommuner och skolhuvudmän planerar redan för sitt fortsatta skolutvecklingsarbete. Till kommande läsår har vi fått äran att utforma flera spännande digitala utbildningar kring elevhälsa, PASS och studiestrategier, m.m. Det innebär förinspelade processinriktade utbildningar som kan ses flexibelt över en längre tid. Till …

Utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet…

…är inte det lättaste när pandemin håller verksamheterna i sitt grepp. Denna vecka har inneburit en intensiv start för denna termins utbildningar. Under måndagen arbetade jag tillsammans med ett stort antal skolor och deltagare med en utbildningsdag kring just hur man utvecklar det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet. Utveckla analyskompetensen i elevhälsoarbetet Ett tema som jag …

Om elevers läsutveckling och PASS – rapport från föreläsning för Dyslexiföreningen

En intensiv hösttermin går in i ett höstlov, ibland även kallat ”läslov”. I veckan föreläste jag för Svenska Dyslexiföreningen Väst om PASS-forskning i relation till läs-, skriv-, matematik- och språkutveckling. Veckan sammanföll också med att jag och min kollega Niklas utbildade ett tjugotal psykologer och ett fyrtiotal specialpedagoger, speciallärare, lärare och logopeder i PASS. Vi …