fbpx

Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare I

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, I,
23-25 september 2024

Missa inte vår mycket uppskattade utbildning! Under kursledning av Petri Partanen lär du dig att handleda olika typer av grupper och att anpassa din handledningsmetodik till olika typer av barn- och elevhälsomöten. Lär dig hur du kan använda samtalsmetodik vid kartläggning och utredning. Lär dig olika typer av samtalsstrategier i svåra samtal och samtal för att främja motivation och problemlösningsförmåga. Kursen hålls digitalt online.

Vår mycket uppskattade utbildning som riktar sig till specialpedagoger, speciallärare, logopeder eller motsvarande kompetenser, som vill utveckla sin roll och sina färdigheter i handlednings-, konsultations- och lärande samtalsmetodik. Utbildningen riktar sig till förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Utbildningen är utvecklad med utgångspunkt från ett kognitivt, pedagogisk-psykologiskt och specialpedagogiskt perspektiv. Vi förankrar samtalsmetodiken i områden som metakognition, strategier i lärande, scaffolding, utveckling av tankeförmågor i lärandet, m.m. Du får konkreta verktyg för att hålla i såväl handledningssamtal och för att leda olika typer av elevhälsomöten och samtal i arbetslag med fokus på t ex skolutvecklande, hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

Kursen omfattar tre sammanhängande dagar med möjlighet till fristående fortsättnings- och fördjupningskurser. I kursen varvas föreläsning, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Deltagarna får en gedigen teoretisk och praktisk förankring i forskning och en praktisk handlednings- och samtalsmetodik som är tillämpbar i arbetet med barn, ungdomar och vuxna i pedagogiska verksamheter. Med stöd av dokumentationen från kursen kan du fortsätta att utveckla dina samtalsfärdigheter i vardagen efter kursen.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.
Tid och plats: 23-25 september 2024, på distans via nätet. OBS! Boka till 2023 års pris! Begränsat antal platser.
Kostnad: 12050 kr för tre heldagar, inkl dokumentation. Moms tillkommer.

Klicka för anmälanLäs mer i broschyr

Omdömen från tidigare deltagare: 4.8 på en femgradig skala (208 utvärderingar). Några röster:
”Den bästa utbildningen jag gått som specialpedagog. Perfekt blandning mellan teori, forskning, konkreta verktyg och praktiska övningar.” Specialpedagog F-6.
Jag måste hem och pröva en del saker från de metakognitiva samtalsövningarna redan på måndag. Utbildningen kom med perfekt timing.” Speciallärare, 7-9.

×