fbpx

Annan utbildning

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Annan utbildning

Vi skräddarsyr utbildningar inom ett brett område av skolutveckling. Här nedan finns ett axplock av kompetensutveckling som vi erbjuder som internutbildning, vid enstaka tillfällen, eller processinriktat över tid. Vi anordnar också flera av de aktuella kurserna som internutbildningar.

Pedagogiskt ledarskap

Vi  kompetensutvecklar i det pedagogiska ledarskapet. Framförallt lägger vi fokus på förhållningssätt och lärande samtalsmetodik samt förståelse för grupp- och organisationspsykologiska processer i skolutveckling. Detta genomför vi t ex genom utbildning med handledningsinslag. Eller genom workshops där man får varva teori med praktiska övningar. Målgrupp kan vara skolledargrupper, arbetslagsledare i grupp, ledningsgrupper etc.

Grupp- och teamutveckling

Vi erbjuder grupputveckling t ex för ledningsgrupper och elevhälsoteam. Genom vår pedagogiskt förankrade teamutveckling får gruppen arbeta såväl med frågor om uppdrag, mål, arbetsformer och pedagogisk grundsyn som med sin kommunikation och sitt samarbetsklimat. Allt detta skräddarys utifrån behoven. Grupp- eller teamutvecklingen leder fram till en utvecklingsplan som sedan följs upp, för att säkra utvecklingsprocessen.

Att utveckla barn och elevers metakognition och självreglering genom undervisningen

Hur påverkar barn och elevers tankeförmågor deras lärande och utveckling? Vad innebär det för undervisningens utformning? Vi erbjuder kompetensutveckling med en ”röd tråd” för pedagoger, skolledare, förvaltningsledning och elevhälsopersonal. Utbildningen bygger på ett vetenskapligt underbyggt perspektiv på hur barn och ungdomar utvecklar sina förmågor i lärandet, med särskilt betoning på återkopplingens roll i att stötta utvecklingen

av strategier för lärande, kognitiva och metakognitiva förmågor och självreglering.

Boken ”Från Vygotskij till lärande samtal”

Vi erbjuder också utbildning med utgångspunkt från boken ”Från Vygotskij till lärande samtal” av Petri Partanen. Det kan handla om när man upplever ett behov av att göra en syn- och tankevända kring pedagogisk grundsyn, synen på barn och ungdomars lärande, inspireras kring hur man utveckla ett metakognitivt förhållningssätt eller lärandet samtalsmetodik i pedagogiken och undervisningen.

×