fbpx

Kategori: Lek

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Vilka effekter har leken för barns lärande, välbefinnande och utveckling?

”Leken har både kognitiva och känslomässigt uppbyggliga effekter. Den kan bidra till välbefinnande, känsla av sammanhang och meningsfullhet. Leken trivs nära motivationen som i sin tur får näring av känslan av att kunna. Men den är också en aktivitet som ger barn verktyg för att förstå och hantera sintillvaro och sitt liv.” Ur Petri Partanen …

×