fbpx

Kategori: REFLECT

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Om att utveckla elevers socioemotionella och exekutiva färdigheter – rapport från REFLECT

Då är vi igång med spridningskonferensen i EU-projektet REFLECT på plats i Granada, Spanien. REFLECT handlar om hur vi kan arbeta främjande och förebyggande med elevers socioemotionella lärande (SEL), självreglering och exekutiva färdigheter (EF). Frågan om trygghet och studiero i skolan, och om hur vi stöttar elevers lärande och utveckling är ju högaktuella såväl i …

Inbjudan till REFLECT-projektet

NU går REFLECT-projektet in i nästa fas. Vi har öppnat intresseanmälningarna för skolor, lärare och elevhälsopersonal. Vill ni vara med och utveckla elevers socioemotionella och exekutiva förmågor och färdigheter i ett vardagsnära arbete på skolan? Vill ni öka trygghet, studiero, skolanknytning och skolnärvaro? Var med och bidra i utprövningen och ta del av en kostnadsfri …

REFLECT!

Nu har vi startat projektet REFLECT – akronym för det långa projektnamnet: ”Raising awareness and stimulating Executive Functioning and social emotional Learning by integrating Evidence-based strategies in the Classroom to empower pupils, Teachers and parents” Syftet med EU-projektet är att arbeta med att stödja elevers exekutiva funktioner och socioemotionella färdigheter i skolan i nära samarbete …

×