fbpx

Boka Petri Partanen som föreläsare

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Petri Partanen

Petri Partanen är fil.dr, leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Han har lång erfarenhet från arbete med elevhälsa, och som psykolog i förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning. Han har även arbetat som lektor och universitetslärare. Han är forskare på Mittuniversitetet, Östersund och på UCL Institute of Education i London. Hans forskningsområden berör hälsa, lärande och utveckling, elever i behov av stöd, och sambanden mellan kognitiva förmågor och lärande, samt vilken roll metakognition och självreglering spelar i lärande och utveckling.

Föreläsningar

Petri är en uppskattad och efterfrågad föreläsare i förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och inom elevhälsa. Föreläsningarna kan tas del av såväl fysiskt på plats, digitalt direktsänt och förinspelat.

Det kan röra sig såväl om enstaka tillfällen som processinriktade skräddarsydda utbildningar över tid. I föreläsningarna förankras alltid kunskaperna i praktiska igenkännbara situationer i vardagen, i vetenskaplig grund och föreläser på ett lättsamt sätt. Efteråt ska deltagarna kunna få med sig idéer att undersöka och pröva i prakt

Handledning, workshops och processtöd

Petri arbetar även med handledning av rektorer, ledningsgrupper, arbetslag, elevhälsoteam och professioner inom elevhälsan. Han har lång erfarenhet av handledning och professionellt stöd i förskola och skola.

Petri med kollegor arbetar även med workshops, dvs arbetsformer där utbildning varvas med praktiska inslag och processtöd för att hjälpa grupper och verksamheter att utveckla sin verksamhet. De senaste åren har ett stort antal ledningsgrupper på såväl skolor som förvaltningar och hos såväl kommunala som fristående skolhuvudmän fått stöd i att analysera och utveckla sin verksamhet.

Exempel på utbildningar

Teman som Petri utbildat kring de senaste åren berör t ex:
– ”Att utveckla främjande och förebyggande elevhälsoarbete”
– ”Handlednings- och samtalsmetodik”
– ”Att utveckla elevers förmågor i lärandet i förskola och skola”
– ”Att främja elevers studiestrategier i undervisningen”
– ”Att utveckla arbetet med tillgänglighet, variation och differentering i lärandet utifrån en förståelse för kognitionsvetenskap”
– ”Från metakognition och självreglering till att främja elevers studiestrategier i undervisningen”
– ”Strategiskt perspektiv på att leda elevhälsoarbete”
– ”Elevhälsoteamsutveckling”
– ”Att främja barns kognitiva förmågor i förskolan genom leken”, med mera.

Omdömen

Senaste tre åren har Petris föreläsningar fått 4.8 i snittbetyg på en femgradig skala. Sagt om föreläsningarna:

”En grym föreläsning som satte fingret på vad vi behöver utveckla på skolan, och hur vi kan göra det!” Rektor, 7-9-skola.

”Tydlig och inspirerande föreläsning. Mycket inspirerande och tydliga bilder som resulterade i en förståelse på ett djupare plan. BRA!” Speciallärare, F-6.

”Mycket lätt att följa digitalt. Ett proffs som anpassat föreläsningen till det digitala. Hög vetenskaplig nivå. Varvade teori med praktiska exempel. Lätt att ta till sig.” Lärare, gymnasiet.

×