fbpx

Kategori: Cognitive Load Theory

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Cognitive Load Theory – en teori som varje lärare bör känna till…?

Del 1: Var kommer CLT ifrån och vart är den på väg…? I min internationella utblick som forskare noterar jag att Cognitive Load Theory (CLT) refereras allt oftare som influens för lärare i deras undervisningspraktik. CLT kan översättas till kognitiv belastningsteori och är grundat av den australiensiske forskaren i pedagogisk psykologi John Sweller. Även om …