fbpx

Kategori: LPFÖ18

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Vilka effekter har leken för barns lärande, välbefinnande och utveckling?

”Leken har både kognitiva och känslomässigt uppbyggliga effekter. Den kan bidra till välbefinnande, känsla av sammanhang och meningsfullhet. Leken trivs nära motivationen som i sin tur får näring av känslan av att kunna. Men den är också en aktivitet som ger barn verktyg för att förstå och hantera sintillvaro och sitt liv.” Ur Petri Partanen …

”Att mäta eller att bedöma barns lärande och utveckling?”

”Det finns ingen gräns som barn måste passera i sitt lärande och sin utveckling för att bli ”godkända” i förskolan. Det är skönt att vi inte behöver mäta barns lärande med skarpa gränser som i skolan, men det kan också ibland ställa till det i förskolan. För även om vi inte har formella mål som …

×