fbpx

Kategori: Kategoriskt och relationellt perspektiv

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Vi måste prata om kategoriskt, relationellt och funktionellt perspektiv

  Ett begreppspar som fått stort genomslag inom specialpedagogiken är kategoriskt och relationellt perspektiv. Ibland sätts de i motsatsställning till varandra: kategoriskt perspektiv innebär att vi betraktar barn och ungas svårigheter som individbundna. Relationellt perspektiv syftar till att förstå svårigheter som något som uppstår i relation till omgivningen eller kontexten (1). Samtidigt som jag sympatiserar …

×