fbpx

Kategori: Positiva relationer

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Vi måste prata om banden som växer fram i förskolan

Kapitel 13 – Banden som växer fram mellan barn och vuxna – samspel, relationer och undervisning Alla pratar om relationens roll för lärandet och barns välbefinnande. Och det är bra. Men vad menar vi egentligen med ”en god relation”, och vad innebär det för lärande och undervisning? I det här kapitlet använder jag begreppet ”den …

Se upp för relationsfällan! – Om positiva relationer och studiero

Arbetet med elevers trygghet och studiero är ett tema som är i fokus på de flesta skolor och hos många skolhuvudmän. Arbetet med positiva relationer är kanske den vanligaste främjande insatsen inom detta område. När jag jämför oss i Sverige med andra länders skolsystem så ser jag att relationsfokuset också är vår styrka. Jag har …

×