fbpx

Certifieringskurs för specialpedagoger/-lärare i CAS2 Skattningsskala och PASS

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Certifieringskurs för specialpedagoger/-lärare mfl i PASS-modellen och CAS2 Skattningsskala,
21-22 oktober 2024

Lär dig mer om PASS-modellen för att öka förståelsen för elevers behov i mötet med undervisningen. Lär dig om hur du kan handleda, kartlägga och utreda med hjälp av PASS-modellen. Lär dig mer om sambanden mellan PASS-förmågorna och elevers kunskapsutveckling, språk-, läs- och skriv- och matematikutveckling, och hur du kan främja lärande och förebygga skolsvårigheter.

Klicka här för anmälan!Läs mer i broschyr!

Nu finns möjligheten för dig som specialpedagog, speciallärare, logoped eller motsvarande kompetens att utbilda dig i PASS-modellen och CAS2 Skattningsskala. Under två dagar får du ta del av grunderna i PASS-teorin, bekanta dig med CAS2 Skattningsskala som är ett skattningsverktyg för att i samråd med lärare bedöma och analysera hur barn och ungas lärande kan förstås utifrån samspelet mellan deras neurokognitiva processer i PASS-modellen och lärmiljöns och undervisningsstödets utformning, tillgängligt lärande, självreglering och scaffolding. PASS vilar på omfattande forskning kring sambanden mellan barn och elevers kognitiva förmågor och områden i lärandet som matematik och läs- och skrivutveckling. PASS är också välbeforskat för att fördjupa förståelsen för elever med NPF, ADHD, autism och 2E (särskild begåvning med funktionsnedsättning).

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.
Tid och plats: 21-22 oktober 2024, på distans via nätet. Passa på att boka snarast så ger vi Early-Bird-rabatt med 10%. Gäller under begränsad tid och begränsat antal platser.
Kostnad: 8950 kr för två heldagar, inkl certifieringsavgift och kursdokumentation. Om du efteråt vill certifieras på CAS2 Skattningsskala kan den införskaffas via www.cas-sverige.se. Detta är inte ett krav för deltagande på kursen, utan du kan gå kursen för att fördjupa dig i PASS-teorin och bekanta dig med CAS2 Skattningsskala. Moms tillkommer.

×