fbpx

SKOLUTVECKLARNA SVERIGE

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

VÄLKOMMEN TILL SKOLUTVECKLARNA SVERIGE

Utbildning som är
tillgänglig, relevant
och meningsfull
– på vetenskaplig grund

Vi anordnar såväl föreläsningar som processinriktade utbildningar för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning – såväl fysiskt på plats, digitalt, förinspelat eller direktsänt. Vi är också ett förlag som publicerar facklitteratur och kartläggningsmaterial för pedagogiska verksamheter. Vår utgångspunkt är skärningspunkten mellan pedagogik, psykologi och specialpedagogik.

Läs mer om våra kurser, utbildningar och böcker under menyflikarna högst upp på sidan.

AKTUELLA KURSER
×