fbpx
Meny Stäng

Aktuella kurser

Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, I, 30 augusti – 1 september 2021, på distans via nätet

Under kursledning av Petri Partanen lär du dig att handleda olika typer av grupper och att anpassa din handledningsmetodik till olika typer av barn- och elevhälsomöten. Lär dig hur du kan använda samtalsmetodik vid kartläggning och utredning. Lär dig olika typer av samtalsstrategier i svåra samtal och samtal för att främja motivation och problemlösningsförmåga.

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN!

Omdömen från tidigare deltagare: 4.8 på en femgradig skala (208 utvärderingar).

 

 

Några röster: “Den bästa utbildningen jag gått som specialpedagog. Perfekt blandning mellan teori, forskning, konkreta verktyg och praktiska övningar.” Specialpedagog F-6.

Jag måste hem och pröva en del saker från de metakognitiva samtalsövningarna redan på måndag. Utbildningen kom med perfekt timing.” Speciallärare, 7-9.

Innehåll: Vår mycket uppskattade utbildning som riktar sig till specialpedagoger, speciallärare, logopeder eller motsvarande kompetenser, som vill utveckla sin roll och sina färdigheter i handlednings-, konsultations- och lärande samtalsmetodik. Utbildningen riktar sig till förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Utbildningen är utvecklad med utgångspunkt från ett kognitivt, pedagogisk-psykologiskt och specialpedagogiskt perspektiv. Vi förankrar samtalsmetodiken i områden som metakognition, strategier i lärande, scaffolding, utveckling av tankeförmågor i lärandet, m.m. Du får konkreta verktyg för att hålla i såväl handledningssamtal och för att leda olika typer av elevhälsomöten och samtal i arbetslag med fokus på t ex skolutvecklande, hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

Kursen omfattar tre sammanhängande dagar med möjlighet till fristående fortsättnings- och fördjupningskurser. I kursen varvas föreläsning, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Deltagarna får en gedigen teoretisk och praktisk förankring i forskning och en praktisk handlednings- och samtalsmetodik som är tillämpbar i arbetet med barn, ungdomar och vuxna i pedagogiska verksamheter. Med stöd av dokumentationen från kursen kan du fortsätta att utveckla dina samtalsfärdigheter i vardagen efter kursen.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi

Tid och plats: 30 augusti – 1 september 2021, på distans via nätet. På grund av fortsatta reserestriktioner i många kommuner har vi beslutat att genomföra kursen digitalt. Till den digitala kursen får du även tillgång till en lärplattform med material, diskussionsforum m.m.

Kostnad: 10850 kr för tre heldagar, inkl dokumentation. Moms tillkommer.

Klicka här för broschyr!

NY OMGÅNG! Fortsättningskurs i handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare mfl, II, 19-20 oktober 2021.

Fördjupa din handlednings- och samtalsmetodik ytterligare, i steg 2 av handledningsutbildningen. Lär dig mer om hur olika typer av grupper fungerar, och hur du kan leda såväl arbetslag, tvärgrupper och kollegahandledningsgrupper på ett framgångsrikt sätt.

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN!

Nu ger vi en ny omgång av fortsättningskursen i handlednings– och samtalsmetodik för specialpedagoger, speciallärare, logopeder m fl. Vi gör en särskild fördjupning i frågor som berör hur man kartlägger, utreder och använder observationer, och hur man omsätter dem för att stödja barnets/elevens strategier för lärande, metakognitiva strategier och exekutiva funktioner, såväl individuellt som inom ramen för undervisning. Vi berör vidare hur dynamiska bedömningar kan göras av barn och ungas språkliga förmågor, vid annat modersmål eller språkliga sårbarheter. I kursen sker också en fördjupning kring PASS-modellen för lärande som bygger på Vygotskij-Lurias synsätt kring underliggande förmågor i lärandet, med mera…

Kursledare: Petri Partanen

Tid och plats:  19-20 oktober 2021, Stockholm alt. på distans via nätet.

Kostnad: 7150 kr för två heldagar, inkl dokumentation, förtäring, moms tillkommer.

Klicka här för broschyr!

Ifall utbildningen inte kan genomföras fysiskt vid tidpunkten för kursen kommer vi att genomföra den webbaserat. Har du frågor kring detta kontakta oss.

Certifieringskurs för specialpedagoger/-lärare mfl i PASS-modellen och CAS2 Skattningsskala, 26-27 oktober 2021, på distans via nätet.

Lär dig mer om PASS-modellen för att öka förståelsen för elevers behov i mötet med undervisningen. Lär dig om hur du kan handleda, kartlägga och utreda med hjälp av PASS-modellen. Lär dig mer om sambanden mellan PASS-förmågorna och elevers kunskapsutveckling, språk-, läs- och skriv- och matematikutveckling, och hur du kan främja lärande och förebygga skolsvårigheter.

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN!

Nu finns möjligheten för dig som specialpedagog, speciallärare, logoped eller motsvarande kompetens att utbilda dig i PASS-modellen och CAS2 Skattningsskala. Under två dagar får du ta del av grunderna i PASS-modellen, bekanta dig med CAS2 Skattningsskala som är ett skattningsverktyg för att i samråd med lärare bedöma och samtala om hur barn och ungas lärande kan förstås utifrån samspelet mellan deras neurokognitiva processer i PASS-modellen och lärmiljöns och undervisningsstödets utformning, tillgängligt lärande, självreglering och scaffolding. I denna omgång har vi ett gemensamt moment tillsammans med psykologernas PASS-utbildning där vi fokuserar på hur man kan samverka med psykolog i samband med kartläggning och utredning, utifrån PASS.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.

Tid och plats: 26-27 oktober 2021, på distans via nätet.

Kostnad: 7450 kr exkl moms, inkl certifieringsavgift och dokumentation.

Klicka här för broschyr (pdf)!

Utbildningen genomförs webbaserat. Har du frågor kring detta kontakta oss.

Kontakta Petri Partanen för mer info: petri@skolutvecklarna.se

Certifieringskurs för psykologer i CAS2 och PASS-modellen och CAS2, 26-27 oktober 2021, på distans via nätet.

Lär dig mer om PASS-modellen för att öka förståelsen för elevers behov i mötet med undervisningen. Lär dig om hur du kan handleda, kartlägga och utreda med hjälp av PASS-modellen. Lär dig mer om sambanden mellan PASS-förmågorna och elevers kunskapsutveckling, språk-, läs- och skriv- och matematikutveckling, och hur du kan främja lärande och förebygga skolsvårigheter.

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN!

Nu kör vi en ny omgång för psykologer som vill utbilda sig i CAS2 och PASS-modellen. Under två dagar får du ta del av PASS-modellen och lära dig CAS2 som kan användas för att bedöma barn och ungas neurokognitiva förmågor. Med hjälp av PASS-förmågorna kan du bedöma hur neurokognitiva förmågor påverkar barn och ungas fungerande inom en rad områden, såväl kunskapsmässigt i lärandet som i fungerandet i skolans lärmiljöer och undervisning. I denna omgång har vi ett gemensamt moment med certifieringskursen för specialpedagog/speciallärare/logoped kring hur man kan samarbeta i samband med kartläggning och utredning, utifrån PASS.

Kursledare: Niklas Fröst, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi. Certifierare: Petri Partanen, fil.dr., leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.

Tid och plats: 26-27 oktober 2021, på distans via nätet.

Kostnad: 7450 kr exkl moms, inkl certifieringsavgift, dokumentation.

Klicka här för broschyr (pdf)!

Ifall utbildningen inte kan genomföras fysiskt vid tidpunkten för kursen på grund av reserestriktioner kommer vi att genomföra den webbaserat. Har du frågor kring detta kontakta oss.

Uppföljnings- och specialistkurs (2 dagar) genomförs 1-2 juni 2021 för dem som önskar genomföra kursen som specialistkurs. Totalpriset blir då 16250 kr för fyra dagar. Du kan också delta i enbart uppföljningskursen om du genomgått certifieringskursen nyligen. Mer info finns i broschyren ovan och info och anmälan finns om du klickar här.

Kontakta Petri Partanen för mer info: petri@skolutvecklarna.se

Uppföljnings-/Specialistkurs för psykologer

 

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.

Tid och plats: Specialistuppföljning, 1-2 juni 2021

Kostnad: Specialistuppföljning 8400 kr exkl moms, inkl examinationsavgift, dokumentation eller 16250 kr vid sammanhållen anmälan till certifierings- och specialistkurs (21-22 april, 1-2 juni 2021).

Klicka här för anmälan!

Klicka här för broschyr!

Kontakta Petri Partanen för anmälan eller mer info: petri@skolutvecklarna.se

Att utveckla elevhälsa – Föreläsningsdag med Petri Partanen – kontakta oss om du är intresserad av nästa omgång!

Petri återkommer med en uppdaterad, fullmatad och inspirerande utbildningsdag kring hur man utvecklar ett välfungerande elevhälsoarbete på skolan, såväl i elevhälsoteam som arbetslag. Han kommer beröra hur man kan utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser. Ni får del av konkreta verktyg för olika typer av elevhälsomöten och samtalsmetodik. Ni får tillfälle att vässa era  rutiner och ärendegångar för att säkra planering, genomförande och uppföljning av elevhälsoarbetet. Dagen är ett tillfälle för skolledare, elevhälsopersonal och team att skapa en gemensam förståelse för hur elevhälsoarbetet kan utvecklas såväl lokalt som förvaltningsövergripande.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog.
Tid och plats: Nästa omgång är inte fastställd ännu, kontakta oss om du är intresserad!

Klicka här för intresseanmälan!

Klicka här för broschyr!(förra omgångens broschyr)

Fördjupningsdag för EHT med Petri Partanen, ges på begäran

Denna dag är ett tillfälle att i smågruppsformat arbeta tillsammans med ett begränsat antal team för att fördjupa analysen och sätta upp mål och strategier för ett fortsatt utvecklingsarbete. Ta chansen att boosta EHTs arbete under handledning av Petri.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog.
Tid och plats: Ges på begäran som internutbildning. Kontakta oss för mer info.

Klicka här för broschyr!