AepplenSvartStart-3-2-2-2-2_2[1]

Aktuella kurser

Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, I, 15-17 januari 2020, GÖTEBORG (Extrainsatt omgång)

Vår mycket uppskattade utbildning som riktar sig till specialpedagoger, speciallärare, logopeder eller motsvarande kompetenser, som vill utveckla sina färdigheter i handlednings-, konsultations- och lärande samtalsmetodik.

Utbildningen är utvecklad med utgångspunkt från ett kognitivt, pedagogisk-psykologiskt och specialpedagogiskt perspektiv. Vi berör områden som metakognition, strategier i lärande, scaffolding, utveckling av tankeförmågor i lärandet, m.m. Du får konkreta verktyg för att hålla i såväl handledningssamtal och för att leda olika typer av elevhälsomöten och samtal i arbetslag med fokus på t ex skolutvecklande, hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Kursen omfattar tre sammanhängande dagar med möjlighet till fristående fortsättnings- och fördjupningskurser. I kursen varvas föreläsning, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Deltagarna får en gedigen teoretisk och praktisk förankring i forskning och en praktisk handlednings- och samtalsmetodik som är tillämpbar i arbetet med barn, ungdomar och vuxna i pedagogiska verksamheter.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi

Tid och plats: 15-17 januari 2020, GÖTEBORG.

Kostnad: 10650 kr för tre heldagar, inkl dokumentation, lunch och fika. Moms tillkommer.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Certifieringskurs för specialpedagoger/-lärare mfl i PASS-modellen och CAS2 Skattningsskala, 21-22 jan 2020, Stockholm

Nyhet! Nu finns möjligheten för dig som specialpedagog, speciallärare, logoped eller motsvarande kompetens att utbilda dig i PASS-modellen och CAS2 Skattningsskala. Under två dagar får du ta del av grunderna i PASS-modellen, bekanta dig med CAS2 Skattningsskala som är ett skattningsverktyg för att i samråd med lärare bedöma och samtala om hur barn och ungas lärande kan förstås utifrån samspelet mellan deras neurokognitiva processer i PASS-modellen och lärmiljöns och undervisningsstödets utformning, tillgängligt lärande, självreglering och scaffolding.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.

Tid och plats: 21-22 jan 2020, Stockholm.

Kostnad: 7250 kr exkl moms, inkl certifieringsavgift, fika, lunch, dokumentation.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Kontakta Petri Partanen för mer info: petri@skolutvecklarna.se

NY OMGÅNG! Fördjupningskurs i Dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik för specialpedagoger  och speciallärare mfl, III, 27-28 november 2019.

Nu ger vi en ny omgång av fördjupningskursen i dynamisk utrednings– och kartläggningsmetodik för specialpedagoger, speciallärare, logopeder m fl. Vi gör en särskild fördjupning i frågor som berör hur man kartlägger, utreder och använder observationer, och hur man omsätter dem för att stödja barnets/elevens strategier för lärande, metakognitiva strategier och exekutiva funktioner, såväl individuellt som inom ramen för undervisning. Vi berör vidare hur dynamiska bedömningar kan göras av barn och ungas språkliga förmågor, vid annat modersmål eller språkliga sårbarheter. I kursen sker också en fördjupning kring PASS-modellen för lärande som bygger på Vygotskij-Lurias synsätt kring underliggande förmågor i lärandet, med mera…

Kursledare: Petri Partanen

Tid och plats:  27-28 november 2019, Stockholm.

Kostnad: 6850 kr för två heldagar, inkl dokumentation, fika och lunch, moms tillkommer.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Certifieringskurs för psykologer i Cognitive Assessment System (CAS), 6-7 November 2019, Stockholm

samt Uppföljnings-/Specialistkurs, prel 10-11 mars 2020.

Nu kör vi en ny omgång av certifieringskursen i CAS, som riktar sig till psykologer som utreder barn och ungdomar i behov av stöd. Cognitive Assessment System (CAS) är ett nyutvecklat standardiserat kognitivt test som bygger vidare på Lurias neuropsykologiska forskning. CAS utgår från PASS-modellen för en förståelse av barn och ungdomars neurokognitiva processer, exekutiva funktioner och metakognition, och lämpar sig väl för såväl bedömning av kognitiva funktioner som klinisk och pedagogisk interventions-planering. CAS är normerat för åldrarna 5 till 18 år.

Kursledare: Niklas Fröst, leg.psykolog, neuropsykolog och skolpsykolog, specialist i klinisk psykologi. Certifierare Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.

Tid och plats: 6-7 november 2019, Stockholm.

Kostnad: 7250 kr exkl moms, inkl certifieringsavgift, fika, lunch, dokumentation.

Specialistkurs: För deltagare i certifieringskursen erbjuds också uppföljningsdagar senare under våren 2020, som utgör specialistkurs för psykologer.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

 

För dig som gått certifieringskursen tidigare kan du delta i specialistuppföljningen. Kontakta oss via epost för mer information.

Kontakta Petri Partanen för mer info: petri@skolutvecklarna.se

Att utveckla elevhälsa – Föreläsningsdag med Petri Partanen, 23:e januari 2020, Stockholm

Petri återkommer med en uppdaterad, fullmatad och inspirerande utbildningsdag kring hur man utvecklar ett välfungerande elevhälsoarbete på skolan, såväl i elevhälsoteam som arbetslag. Han kommer beröra hur man kan utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser. Ni får del av konkreta verktyg för olika typer av elevhälsomöten och samtalsmetodik. Ni får tillfälle att vässa era  rutiner och ärendegångar för att säkra planering, genomförande och uppföljning av elevhälsoarbetet. Dagen är ett tillfälle för skolledare, elevhälsopersonal och team att skapa en gemensam förståelse för hur elevhälsoarbetet kan utvecklas såväl lokalt som förvaltningsövergripande.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog.
Tid och plats: 23 januari 2020 Stockholm, heldag. OBS! Boka i god tid, begränsat antal platser.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Dagen därpå 24 januari 2020 erbjuds dessutom en fördjupningsdag för EHT:r som vill fördjupa sitt arbete under handledning av Petri Partanen. Klicka här för att läsa mer om fördjupningsdagen!

Fördjupningsdag för EHT med Petri Partanen, 24 januari 2020, Stockholm

Denna dag är ett tillfälle att i smågruppsformat arbeta tillsammans med ett begränsat antal team för att fördjupa analysen och sätta upp mål och strategier för ett fortsatt utvecklingsarbete. Ta chansen att boosta EHTs arbete under handledning av Petri.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog.
Tid och plats: 24:e januari 2020 Stockholm.OBS! Boka i god tid, begränsat antal platser.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, I, 26-28 augusti 2019, STOCKHOLM

Vår mycket uppskattade utbildning som riktar sig till specialpedagoger, speciallärare, logopeder eller motsvarande kompetenser, som vill utveckla sina färdigheter i handlednings-, konsultations- och lärande samtalsmetodik.

Utbildningen är utvecklad med utgångspunkt från ett kognitivt, pedagogisk-psykologiskt och specialpedagogiskt perspektiv. Vi berör områden som metakognition, strategier i lärande, scaffolding, utveckling av tankeförmågor i lärandet, m.m. Du får konkreta verktyg för att hålla i såväl handledningssamtal och för att leda olika typer av elevhälsomöten och samtal i arbetslag med fokus på t ex skolutvecklande, hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Kursen omfattar tre sammanhängande dagar med möjlighet till fristående fortsättnings- och fördjupningskurser. I kursen varvas föreläsning, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Deltagarna får en gedigen teoretisk och praktisk förankring i forskning och en praktisk handlednings- och samtalsmetodik som är tillämpbar i arbetet med barn, ungdomar och vuxna i pedagogiska verksamheter.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi

Tid och plats: 26-28 augusti 2019, Stockholm.

Kostnad: 10650 kr för tre heldagar, inkl dokumentation, lunch och fika. Moms tillkommer.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Fortsättningskurs i handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger, speciallärare mfl, 8-9 oktober 2019

Nu anordnar vi åter fortsättningskursen för dem som deltagit i vår tredagars utbildning (steg I). Ett tillfälle att utveckla och fördjupa kunskaperna i handlednings- och samtalsmetodik med bl a särskilt fokus på att handleda grupper och arbetslag. I utbildningen berörs också hur man handleder arbetslag för att stödja deras inre främjande och förebyggande arbete, med fokus på kopplingen hälsa, lärande och undervisning.

Kursledare: Petri Partanen

Tid och plats: 8-9 oktober 2019 i Stockholm

Kostnad: 6850 kr för två heldagar, inkl dokumentation, fika och lunch, moms tillkommer.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!