AepplenSvartStart-3-2-2-2-2_2[1]

Aktuella kurser

Certifieringskurs för psykologer i Cognitive Assessment System (CAS), 1-2 April 2020, Göteborg

samt Uppföljnings-/Specialistkurs, 2-3 juni 2020, Stockholm

Nu kör vi en ny omgång av certifieringskursen i CAS, som riktar sig till psykologer som utreder barn och ungdomar i behov av stöd. Cognitive Assessment System (CAS) är ett nyutvecklat standardiserat kognitivt test som bygger vidare på Lurias neuropsykologiska forskning. CAS utgår från PASS-modellen för en förståelse av barn och ungdomars neurokognitiva processer, exekutiva funktioner och metakognition, och lämpar sig väl för såväl bedömning av kognitiva funktioner som klinisk och pedagogisk interventions-planering. CAS är normerat för åldrarna 5 till 18 år.

Kursledare: Niklas Fröst, leg.psykolog, neuropsykolog och skolpsykolog, specialist i klinisk psykologi. Certifierare Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.

Tid och plats: Certifieringskurs 1-2 april 2020, Göteborg. Specialistuppföljning, 2-3 juni 2020, Stockholm.

Kostnad: Certifieringskurs 7250 kr exkl moms, inkl certifieringsavgift, fika, lunch, dokumentation. Specialistuppföljning 8200 kr exkl moms, inkl examinationsavgift, lunch, dokumentation.

Specialistkurs: För deltagare i certifieringskursen erbjuds också uppföljningsdagar 2-3 juni 2020, som utgör specialistkurs för psykologer (förutsatt reackreditering som pågår)

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan (certifieringskurs)!

Klicka här för anmälan (specialistkurs)!

Kontakta Petri Partanen för mer info: petri@skolutvecklarna.se

Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, I, 31 aug-2 september 2020, STOCKHOLM

Vår mycket uppskattade utbildning som riktar sig till specialpedagoger, speciallärare, logopeder eller motsvarande kompetenser, som vill utveckla sina färdigheter i handlednings-, konsultations- och lärande samtalsmetodik.

Utbildningen är utvecklad med utgångspunkt från ett kognitivt, pedagogisk-psykologiskt och specialpedagogiskt perspektiv. Vi berör områden som metakognition, strategier i lärande, scaffolding, utveckling av tankeförmågor i lärandet, m.m. Du får konkreta verktyg för att hålla i såväl handledningssamtal och för att leda olika typer av elevhälsomöten och samtal i arbetslag med fokus på t ex skolutvecklande, hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Kursen omfattar tre sammanhängande dagar med möjlighet till fristående fortsättnings- och fördjupningskurser. I kursen varvas föreläsning, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Deltagarna får en gedigen teoretisk och praktisk förankring i forskning och en praktisk handlednings- och samtalsmetodik som är tillämpbar i arbetet med barn, ungdomar och vuxna i pedagogiska verksamheter.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi

Tid och plats: 31 augusti – 2 september 2020, STOCKHOLM.

Kostnad: 10850 kr för tre heldagar, inkl dokumentation, lunch och fika. Moms tillkommer.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Ifall utbildningen inte kan genomföras fysiskt vid tidpunkten för kursen kommer vi att genomföra den webbaserat. Har du frågor kring detta kontakta oss.

NY OMGÅNG! Fortsättningskurs i handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger  och speciallärare mfl, II, 20-21 oktober 2020.

Nu ger vi en ny omgång av fortsättningskursen i handlednings– och samtalsmetodik för specialpedagoger, speciallärare, logopeder m fl. Vi gör en särskild fördjupning i frågor som berör hur man kartlägger, utreder och använder observationer, och hur man omsätter dem för att stödja barnets/elevens strategier för lärande, metakognitiva strategier och exekutiva funktioner, såväl individuellt som inom ramen för undervisning. Vi berör vidare hur dynamiska bedömningar kan göras av barn och ungas språkliga förmågor, vid annat modersmål eller språkliga sårbarheter. I kursen sker också en fördjupning kring PASS-modellen för lärande som bygger på Vygotskij-Lurias synsätt kring underliggande förmågor i lärandet, med mera…

Kursledare: Petri Partanen

Tid och plats:  20-21 oktober 2020, Stockholm.

Kostnad: 6950 kr för två heldagar, inkl dokumentation, fika och lunch, moms tillkommer.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan

Ifall utbildningen inte kan genomföras fysiskt vid tidpunkten för kursen kommer vi att genomföra den webbaserat. Har du frågor kring detta kontakta oss.

Certifieringskurs för specialpedagoger/-lärare mfl i PASS-modellen och CAS2 Skattningsskala, 3-4 november 2020, Stockholm

Nu finns möjligheten för dig som specialpedagog, speciallärare, logoped eller motsvarande kompetens att utbilda dig i PASS-modellen och CAS2 Skattningsskala. Under två dagar får du ta del av grunderna i PASS-modellen, bekanta dig med CAS2 Skattningsskala som är ett skattningsverktyg för att i samråd med lärare bedöma och samtala om hur barn och ungas lärande kan förstås utifrån samspelet mellan deras neurokognitiva processer i PASS-modellen och lärmiljöns och undervisningsstödets utformning, tillgängligt lärande, självreglering och scaffolding.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.

Tid och plats: 3-4 nov 2020, Stockholm.

Kostnad: 7350 kr exkl moms, inkl certifieringsavgift, fika, lunch, dokumentation.

Klicka här för broschyr!

Klicka här för anmälan!

Ifall utbildningen inte kan genomföras fysiskt vid tidpunkten för kursen kommer vi att genomföra den webbaserat. Har du frågor kring detta kontakta oss.

Kontakta Petri Partanen för mer info: petri@skolutvecklarna.se

Att utveckla elevhälsa – Föreläsningsdag med Petri Partanen, ges våren 2021 nästa gång.

Petri återkommer med en uppdaterad, fullmatad och inspirerande utbildningsdag kring hur man utvecklar ett välfungerande elevhälsoarbete på skolan, såväl i elevhälsoteam som arbetslag. Han kommer beröra hur man kan utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser. Ni får del av konkreta verktyg för olika typer av elevhälsomöten och samtalsmetodik. Ni får tillfälle att vässa era  rutiner och ärendegångar för att säkra planering, genomförande och uppföljning av elevhälsoarbetet. Dagen är ett tillfälle för skolledare, elevhälsopersonal och team att skapa en gemensam förståelse för hur elevhälsoarbetet kan utvecklas såväl lokalt som förvaltningsövergripande.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog.
Tid och plats: Våren 2021. Kan också ges på begäran. Kontakta oss.

Klicka här för broschyr!

Fördjupningsdag för EHT med Petri Partanen, ges på begäran

Denna dag är ett tillfälle att i smågruppsformat arbeta tillsammans med ett begränsat antal team för att fördjupa analysen och sätta upp mål och strategier för ett fortsatt utvecklingsarbete. Ta chansen att boosta EHTs arbete under handledning av Petri.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog.
Tid och plats: Ges på begäran som internutbildning. Kontakta oss för mer info.

Klicka här för broschyr!