fbpx

Att utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Att utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet –
20 maj 2024

Petri Partanen återkommer med ett extrainsatt tillfälle till en uppdaterad, fullmatad och inspirerande utbildningsdag kring hur man utvecklar ett välfungerande främjande och förebyggande elevhälsoarbete på skolan, såväl i elevhälsoteam som arbetslag. Han kommer särskilt beröra hur man kan utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser ur ett ”helaskolan”-perspektiv, men också vad det innebär för det åtgärdande arbetet.

Ni får del av konkreta verktyg för att skapa era skräddarsydd former för elevhälsomöten och samtalsmetodik. Ni får tillfälle att vässa era rutiner och ärendegångar för att säkra planering, genomförande och uppföljning av elevhälsoarbetet. Dagen är ett tillfälle för skolledare, elevhälsopersonal och team, lärare m.fl att skapa en gemensam förståelse för hur elevhälsoarbetet kan utvecklas såväl lokalt som förvaltningsövergripande. Läs mer om dagen i broschyren, samt kommentarer från deltagarna från senaste omgången här nedan.

I vårens omgång kommer Petri särskilt att beröra skollagsändringarna rörande elevhälsa, hur elevhälsan och lärare kan samverka med hänsyn till olka yrkesgruppers professionella autonomi. Han kommer också att beröra hur man kan utveckla arbetet i särskilda undervisningsgrupper som en del av det åtgärdande arbetet.

Kursledare: Petri Partanen, fil.dr., leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.
Tid och plats: 20 maj 2024, på distans via nätet.
Kostnad: 3150 kr per deltagare, inkl dokumentation. Moms tillkommer. Är ni många (10+) från samma arbetsplats som vill delta, kontakta oss för rabatt.

Klicka för anmälan

Kommentarer:Tack för en otroligt bra och inspirerande föreläsningsdag! Bra med konkreta modeller för att arbeta vidare med att utveckla elevhälsoteamet, som behovsmodellen, frisk- och riskmatrisen och husmodellen.”
”En riktigt bra utbildningsdag som har både gett nya tankar men även bekräftelse på saker som vi gör bra idag.”
”Tack för en mycket bra och givande dag, många tankar väcktes! Du lyckades hålla intresset uppe hela dagen. Tack!”
”Tusen tack för en mkt innehållsrik dag! Många idéer och tankar inför fortsatt arbete…”

Läs mer i broschyr

Nu finns också vår digitala förinspelade utbildning med Petri Partanen för skolor och skolhuvudmän som vill jobba processinriktat flexibelt över t ex en termin eller läsår. 3 föreläsningar som skräddarsys med diskussionsfrågor för att utveckla det främjande och förebyggande arbetet, samt tillfällen till handledning ”live” under perioden. Kontakta oss för mer information.

×