fbpx

Digital utbildning

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Digitala föreläsningar…

…finns det gott om. Men processinriktade skräddarsydda utbildningar är ovanligare. Allt fler skolor och förvaltningar behöver anpassa sina utbildningar så att de kan genomföras flexibelt på skolorna när personalen inte är stressad, vilket är vanligt t ex i samband med terminsslut eller -start.

Om det verkligen finns ett djupgående behov av att arbeta processinriktat över tid med utvecklingsfrågor så är det att föredra att kunna arbeta med dessa som en del i vardagen i ”lagoma bitar” istället för vid en enstaka studiedag. Ofta glömmer man annars ändå klokheterna som sades. Vad är inte kostnaden för det?

Fördelen med våra digitala utbildningar

Våra förinspelade digitala utbildningar har flera fördelar som framkommit i utvärderingar:

– De kan ses över en period, t ex termin eller läsår.
– De är mycket uppskattade, inte minst av lärare, arbetslag och elevhälsopersonal för flexibiliteten.
– Man är inte beroende av att samla all personal i en stor lokal.
– Man kan gå tillbaka och titta igen på valda delar för att påminna sig och fördjupa diskussionerna.
– Medarbetare som missar ett tillfälle eller anställs mitt i terminen kan komma med ”på tåget”.
– Som rektor kan man om man vill titta på utbildningen innan t ex tillsammans med sin ledningsgrupp eller EHT och sen planera insatsen över en period.

Våra utbildningar anpassas till era behov

Våra förinspelade föreläsningar skräddarsys också alltid efter en intervju och inläsning i er verksamhets nuläge och önskade läge. Därför är våra processinriktade utbildningar sällan identiska i upplägget. Till utbildningen följer förslag på diskussionsfrågor som upplevs som vardagsnära och relevanta av personalen. För att nyttja det bästa av både förinspelade moment och ”live” interaktion så kan vi dessutom erbjuda deltagaraktiva workshops, handledningstillfällen och frågestunder ”live” med våra föreläsare.

Kika gärna på våra olika utbildningar under menyn Aktuella kurser eller under Våra utbildningar med knapparna nedan.

Våra utbildningarAktuella kurser

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion med knappen nedan.

Kontaka oss för förfrågan
×