fbpx

Om oss

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Om oss

Skolutvecklarna Sverige är ett utbildningsföretag och förlag som anordnar kurser och utbildning samt publicerar facklitteratur och kartläggnings- och utredningsmaterial för pedagogiska verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Vi har gedigen och lång erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet, och vår kompetens utgår från pedagogisk psykologi, ett område som berör pedagogik, psykologi och specialpedagogik.

Kontakt

Skicka e-post till info@skolutvecklarna.se

Vårt huvudkontor ligger i Östersund.
Postadress: Åsvägen 148, 836 71 Ås.

Medarbetare och samarbetspartners

Petri Partanen, verksamhetsledare, fil. dr., leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.

Skicka e-post till petri@skolutvecklarna.se

Bodil Jonsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Vera Jonsson, administrativt stöd, forskarassistent.
Niklas Fröst, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi.

Uppdragsgivare i urval

Specialpedagogiskt Centrum, Kungsbacka Kommun. Ågrenska, Göteborg. IHPU – Psykologiutbildarna. Gymnasieskolan, Jönköping, Alvesta Gymnasium. Sundsvalls kommun. Center för Skolutveckling, Göteborgs stad. Svensk förening för Foniatri och Logopedi (SFFL). Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Norrköpings kommun. Linköpings kommun. Kalix kommun. Stödcentrum för Barn och Ungdom, Eskilstuna kommun. Utvecklingsenheten Borås stad. Elevhälsan Krokom. Elevhälsan Åre. Elevhälsan Helsingborg. ESS-Gymnasiet, Stockholm. Stockholms stad. Lunds Resursskolor. Höganäs kommun. Skolförvaltningarna, Örebro kommun. Barn- och utb.förvaltningen, Västervik. Umeå kommun. Ängelholms kommun.

×