fbpx

Certifieringskurs för psykologer i CAS2 och PASS

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Certifieringskurs för psykologer i CAS2  och PASS, 18-19 mars 2024

Lär dig mer om PASS-teorin för att öka förståelsen för elevers behov i mötet med undervisningen. Lär dig om hur du kan handleda, kartlägga och utreda med hjälp av PASS. Lär dig mer om sambanden mellan PASS-förmågorna och elevers kunskapsutveckling, språk-, läs- och skriv- och matematikutveckling, och hur du kan främja lärande och förebygga skolsvårigheter. Lär dig hur man använder och tolkar CAS2, ett modernt neuropsykologiskt baserat instrument för bedömning av neruokognitiva förmågor.

Nu kör vi en ny omgång av vår mycket uppskattade kurs för psykologer som vill utbilda sig i CAS2 och PASS-teorin. Under två dagar får du ta del av PASS-teorin och lära dig CAS2 som kan användas för att bedöma barn och ungas neurokognitiva förmågor. Med hjälp av PASS-förmågorna kan du bedöma hur neurokognitiva förmågor påverkar barn och ungas fungerande inom en rad områden, såväl kunskapsmässigt i lärandet som i fungerandet i skolans lärmiljöer och undervisning. Du får vidare ett verktyg som i forskningsstudier visat differentialdiagnostisk styrka vid frågeställningar kring ADHD och autism. PASS validitet är välbeforskad genom meta-analyser och omfattande studier kring t ex matematiksvårigheter och dyslexi. CAS2 är normerat med svensk-norska normer från och med 2021.

Kursledare: Niklas Fröst, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi. Certifierare: Petri Partanen, fil.dr., leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi.
Tid och plats: 18-19 mars 2024, på distans via nätet.
Kostnad: 8450 kr för två heldagar, inkl certifieringsavgift och kursdokumentation. Man kan delta utan CAS2, men vi rekommenderar att man införskaffar CAS2 innan kursdeltagande om möjligt, då vi har ett begränsat antal kopior med exempelutdrag från CAS. Moms tillkommer.

Klicka för anmälan!Läs mer i broschyr!
×