fbpx

PASS-modellen

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

PASS-modellen för tankeförmågor

PASS-modellen är en vetenskapligt förankrad modell för att förstå hur barns och ungas tankeförmågor påverkar lärandet och hur de är involverade i kunskapsutvecklingen. PASS refererar till fyra underliggande neurokognitiva processer/förmågor som är involverade i lärandet: ”Planning-Attention-Simultaneous-Successiv processes”. Dessa kan översättas till fyra förmågor: Planeringsförmåga, Uppmärksamhetsförmåga, Simultan förmåga och Successiv förmåga. PASS-modellen är grundlagd utifrån kognitiv, neuropsykologisk och pedagogisk-psykologisk forskning av forskarna professor Jack Naglieri och professor JP Das. Områden som beforskats med hjälp av PASS-modellen är t ex matematisk utveckling, läs- och skrivutveckling, barns och ungas exekutiva funktioner, elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och unga med annan språklig och kulturell bakgrund, etc. I svensk kontext har PASS-modellen utvecklats för att användas i arbetet för barns och ungas behov av anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd och ledning och stimulans i undervisningen.

CAS2 som certifierings- och specialistkurs för psykologer

Vi anordnar certifieringskurser för psykologer i testinstrumentet CAS2, utifrån riktlinjer utvecklade av professor Jack Naglieri, CAS-materialets konstruktör. Certifieringskursen omfattar två dagar där teori och praktiska övningar varvas.

Vi anordnar också uppföljningskurs på två dagar som tillsammans med certifieringskursen utgör en specialistkurs för psykologer.

 

Certifieringskurs i PASS-modellen och CAS2 Skattningsskala för specialpedagoger, speciallärare, logopeder, mfl.

Vi anordnar även två dagars certifieringskurs i PASS-modellen och CAS2 Skattningsskala, som släpps våren 2019, för specialpedagoger, speciallärare och logopeder m.fl.

PASS-projektet

PASS-projektet är ett projekt som syftar till att utveckla arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd för barn i behov. Du kan läsa mer om PASS-projektet via länken nedan:

Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan

I Petri Partanens senaste bok ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan” beskrivs bland annat PASS-modellen. 

×