fbpx

Kategori: Socioemotionellt lärande

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Att samordna, samarbeta och samverka i barn- och elevhälsoarbetet – intryck från SSGB-dagen

Sen 2:a juli 2023 formuleras det tydligare i skollagen att såväl elevhälsan, förskolan och skolan och rektorer behöver samarbeta, samverka och samordna arbetet både internt och externt. I torsdags i förra veckan fick jag äran att avsluta den fina samverkanskonferensen SSGB-dagen i Varberg (Strategisk SamordningsGrupp Barn) där förskola, skola, socialtjänst, polis, BUP, habilitering med flera …

Om att utveckla elevers socioemotionella och exekutiva färdigheter – rapport från REFLECT

Då är vi igång med spridningskonferensen i EU-projektet REFLECT på plats i Granada, Spanien. REFLECT handlar om hur vi kan arbeta främjande och förebyggande med elevers socioemotionella lärande (SEL), självreglering och exekutiva färdigheter (EF). Frågan om trygghet och studiero i skolan, och om hur vi stöttar elevers lärande och utveckling är ju högaktuella såväl i …

Rapport från Nordiska Skolledarkongressen

Jag lämnar Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg med en lätt overklig men varm känsla efter samvaro med 1500 deltagare på konferens. Det var ett tag sen sist… Skolministern inledningstalade första morgonen samtidigt som vi nåddes av de tragiska nyheterna från Malmö. OECDs utbildningschef Andreas Schleicher m.fl. panelgrillades om utbildningens globala och nationella utveckling. Sen fick jag …

Inbjudan till REFLECT-projektet

NU går REFLECT-projektet in i nästa fas. Vi har öppnat intresseanmälningarna för skolor, lärare och elevhälsopersonal. Vill ni vara med och utveckla elevers socioemotionella och exekutiva förmågor och färdigheter i ett vardagsnära arbete på skolan? Vill ni öka trygghet, studiero, skolanknytning och skolnärvaro? Var med och bidra i utprövningen och ta del av en kostnadsfri …

Vi måste prata mer om likvärdigheten (del 1)

Så har Pisaresultaten för 2018 ankommit och med dem glädjen över att kurvorna pekar uppåt för Sverige. En stund kan vi vila i den glädjen, även om ett resultat i relation till ett genomsnitt inte säger allt. Mer intressant är då spridningen i resultat bland elever i vårt land. Och signalerna från både Skolverkets Peter …

REFLECT!

Nu har vi startat projektet REFLECT – akronym för det långa projektnamnet: ”Raising awareness and stimulating Executive Functioning and social emotional Learning by integrating Evidence-based strategies in the Classroom to empower pupils, Teachers and parents” Syftet med EU-projektet är att arbeta med att stödja elevers exekutiva funktioner och socioemotionella färdigheter i skolan i nära samarbete …

×