fbpx

Vad kan vi göra för att motverka bristande likvärdighet? (3 tips för förskola-skola-förvaltning och elevhälsa, del 2)

Vi måste prata mer om de elevnära effekterna av bristande likvärdighet i förskola och skola. Innan jul skrev jag ett inlägg (del 1) om den…