fbpx

Petris blogg

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Varför måste vi stötta elevers metakognition och självreglering i lärandet?

Metakognition och självreglering är två begrepp som fortfarande uppmärksammas i liten grad i svenska skola och forskning. Detta trots att forskning visar att de har mycket stor effekt på elevers kunskapsutveckling. Metakognition definieras som hur elever ser på sig själv, sina kunskaper och sitt lärande i skolan – vad de tror att de kan och …

Att utveckla elevhälsa – 10 år senare

Idag för tio år sedan släpptes min bok ”Att utveckla elevhälsa” och en lärorik och spännande resa ut till skolor, skolförvaltningar, elevhälsoteam, centrala och lokala elevhälsoverksamheter, resursskolor och särskilda undervisningsgrupper gick in i en ny fas. Innan dess hade jag arbetat mer än 15 år i skolans värld och jag ville summera de viktigaste insikterna …

Om att utveckla elevers socioemotionella och exekutiva färdigheter – rapport från REFLECT

Då är vi igång med spridningskonferensen i EU-projektet REFLECT på plats i Granada, Spanien. REFLECT handlar om hur vi kan arbeta främjande och förebyggande med elevers socioemotionella lärande (SEL), självreglering och exekutiva färdigheter (EF). Frågan om trygghet och studiero i skolan, och om hur vi stöttar elevers lärande och utveckling är ju högaktuella såväl i …

Framtidens elevhälsa och arbetet med särskilt stöd

Idag torsdag 5 maj fick jag föreläsa om framtidens elevhälsa på Abilitys konferens, modererad av kloka Emma Rosengren ! Jag beskrev hur en av framgångsfaktorerna är ”helaskolan”-perspektivet, dvs att göra alla på skolan delaktiga i bygget, och att respektera den professionella autonomin hos de olika yrkesgrupper som ska samverka i arbetet. Jag beskrev också vad …

Ta del av REFLECT-projektets kunskaper – missa inte chansen att ta del av den digitala konferensen kostnadsfritt!

Den 12-13 maj genomför REFLECT-projektet en konferens i Granada, Spanien, för att sprida kunskaper och erfarenheter om arbetet med elevers socioemotionella lärande och exekutiva förmågor. Från Sverige deltar projektgruppen Petri Partanen, Lars Löwenborg och Björn Gíslason samt ett antal deltagare från deltagande skolor runt om i Europa. REFLECT-projektet är ett EU-projekt med syfte att pröva …

Om kognitionsvetenskap och PASS-processerna

Kognitionsvetenskap, neurovetenskap och hjärnforskning är hetare än hetast i skolans värld. En utmaning med sådan forskning är dock att den ofta är svår att tillämpa i undervisningen. Det uppstår också ”neuro-myter” återkommande. Att det finns en specifik pedagogik för höger och vänster hjärnhalva eller att vi har olika typer av intelligenser är bara två exempel …

Rapport från Nordiska Skolledarkongressen

Jag lämnar Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg med en lätt overklig men varm känsla efter samvaro med 1500 deltagare på konferens. Det var ett tag sen sist… Skolministern inledningstalade första morgonen samtidigt som vi nåddes av de tragiska nyheterna från Malmö. OECDs utbildningschef Andreas Schleicher m.fl. panelgrillades om utbildningens globala och nationella utveckling. Sen fick jag …

Att leda och utveckla elevhälsa på Skolledarkongressen

Jag är hedrad att få hålla ett anförande på fina Nordiska Skolledarkongressen som firar 25-årsjubileum nästa vecka och samlar 1500 deltagare på ett utsålt Svenska Mässan i Göteborg. I min presentation ”Att leda och utveckla elevhälsa” kommer jag att prata om dynamiken som uppstår i elevhälsoarbetet och om varför arbetet med att leda och utveckla …

Spännande digitala utbildningar kring elevhälsa, PASS och studiestrategier

När våren står för dörren kan hösten kännas långt borta. Men flera skolor, kommuner och skolhuvudmän planerar redan för sitt fortsatta skolutvecklingsarbete. Till kommande läsår har vi fått äran att utforma flera spännande digitala utbildningar kring elevhälsa, PASS och studiestrategier, m.m. Det innebär förinspelade processinriktade utbildningar som kan ses flexibelt över en längre tid. Till …

Se upp för relationsfällan! – Om positiva relationer och studiero

Arbetet med elevers trygghet och studiero är ett tema som är i fokus på de flesta skolor och hos många skolhuvudmän. Arbetet med positiva relationer är kanske den vanligaste främjande insatsen inom detta område. När jag jämför oss i Sverige med andra länders skolsystem så ser jag att relationsfokuset också är vår styrka. Jag har …