fbpx

Petris blogg

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Barn som tystnar i den ”digitala bubblan”

Barns lek har förändrats radikalt de senaste årtiondena. Många barn ägnar en stor del av sin lektid till skärmtid. Redan på 90-talet beskrev forskarna Bodrova och Leong att digitala spel potentiellt främjar impulsivitet och hämmar utvecklingen av självreglering och exekutiva förmågor (1). Samtidigt är bilden inte svartvit: under väl kontrollerade former kan digitala verktyg också …

Erfarenheter från det goda klassrummet – om att främja elevers metakognition och självreglering på vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Sverige utgör en viktig möjlighet för elever vars skolgång av olika skäl blivit avbruten eller ofullständig. De senaste åren har jag jobbat med flera vuxenutbildningar i landet kring frågor som rör elevhälsa och lärande. Komvux Örebro har arbetat med temat ”det goda klassrummet” under de senaste två åren, och jag har haft förmånen …

”Inlärning + variation = ?” – Hur variation formar lärande och generalisering

En fråga som återkommer i både pedagogisk och kognitiv forskning är frågan om hur man stöttar elevers förmåga till generalisering. Generalisering handlar om ett lärande där kunskaper befästs så att de blir tillgängliga och överförs (transfer) över tid och mellan olika sammanhang. I min gren av kognitionsforskning så är jakten på sätt att skapa ”transfer” …

Fakta eller förståelse? Fakta innan förståelse? Fakta genom förståelse!

Det finns vissa frågor som återkommer i skolans värld som är tidlösa. Man kan tycka att vi blivit klara med dem, men de återkommer. Varje generation har ett behov av att göra upp med dem. En tillbakablick i historiska dokument visar hur frågor om hälsofrämjande lärmiljöer var på tapeten redan under 1800-talet i skolan. Frågor …

Nya kurser och föreläsningar 2023 samt digital fortbildning

Missa inte dessa tre spännande utbildningar från Skolutvecklarna under 2023, eller våra digitala fortbildningar, som det står om längst ned: Certifieringskurs i PASS och CAS 2 Skattningsskala, 21-22 mars 2023 Allt fler skolor upptäcker hur man kan utveckla en ökad förståelse för elevers varierande förutsättningar och behov med hjälp av PASS-modellen. Istället för standardiserade checklistor …

Sväller pyramiden hos er? – Om det kompensatoriska uppdraget i skolan

På ett antal skolor som jag mött de senaste åren har vi myntat uttrycket ”den svällande pyramiden”. En krass beskrivning är att det förebyggande arbetet i form av extra anpassningar sväller ut och blir omfattande. En effekt är att extra anpassningar kan bli oöverskådliga att implementera och följa upp, inte minst för de lärare som …

Topp 5 på Petris blogg 2022

Så börjar snart en ny termin på ett nytt år, och fjolåret läggs till handlingarna och avlägsnar sig i backspegeln och bleknar i minnet. Ifjol hann jag skriva ett antal blogginlägg, 21 st närmare bestämt. Nästan en varannan vecka om man räknar bort ledigheter. Jag är också glad över att bloggen följs av er, närmare …

Cognitive Load Theory – en teori som varje lärare bör känna till…?

Del 2: CLT och undervisningsstrategier I förra inlägget introducerade jag den teoretiska bakgrunden till Cognitive Load Theory (CLT) som är en inflytelserik välbeforskad pedagogisk-psykologisk teori om hur vår kognition påverkar lärandet. Du kan läsa inlägget här. Kortversionen av CLT är att arbetsminnet kan överbelastas på grund av kunskapers komplexitet eller uppgifters utformning, eller på grund …

Cognitive Load Theory – en teori som varje lärare bör känna till…? Del 1

Del 1: Var kommer CLT ifrån och vart är den på väg…? I min internationella utblick som forskare noterar jag att Cognitive Load Theory (CLT) refereras allt oftare som influens för lärare i deras undervisningspraktik. CLT kan översättas till kognitiv belastningsteori och är grundat av den australiensiske forskaren i pedagogisk psykologi John Sweller. Även om …

En intensiv vecka…

– med NPF-anpassningar, främjande arbete inom. vuxenutbildning och matematik i förskolan En intensiv vecka övergår till läslov, novemberlov, ja, kärt barn har många namn. En kort inandning och utandning innan november rusar mot december och julledigheter. Denna vecka började för mig och min kollega Niklas med certifieringskurs i CAS och PASS. 75 deltagare – psykologer, …