fbpx

Petris blogg

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Nya kurser och föreläsningar 2023 samt digital fortbildning

Missa inte dessa tre spännande utbildningar från Skolutvecklarna under 2023, eller våra digitala fortbildningar, som det står om längst ned: Certifieringskurs i PASS och CAS 2 Skattningsskala, 21-22 mars 2023 Allt fler skolor upptäcker hur man kan utveckla en ökad förståelse för elevers varierande förutsättningar och behov med hjälp av PASS-modellen. Istället för standardiserade checklistor …

Sväller pyramiden hos er? – Om det kompensatoriska uppdraget i skolan

På ett antal skolor som jag mött de senaste åren har vi myntat uttrycket ”den svällande pyramiden”. En krass beskrivning är att det förebyggande arbetet i form av extra anpassningar sväller ut och blir omfattande. En effekt är att extra anpassningar kan bli oöverskådliga att implementera och följa upp, inte minst för de lärare som …

Topp 5 på Petris blogg 2022

Så börjar snart en ny termin på ett nytt år, och fjolåret läggs till handlingarna och avlägsnar sig i backspegeln och bleknar i minnet. Ifjol hann jag skriva ett antal blogginlägg, 21 st närmare bestämt. Nästan en varannan vecka om man räknar bort ledigheter. Jag är också glad över att bloggen följs av er, närmare …

Cognitive Load Theory – en teori som varje lärare bör känna till…?

Del 2: CLT och undervisningsstrategier I förra inlägget introducerade jag den teoretiska bakgrunden till Cognitive Load Theory (CLT) som är en inflytelserik välbeforskad pedagogisk-psykologisk teori om hur vår kognition påverkar lärandet. Du kan läsa inlägget här. Kortversionen av CLT är att arbetsminnet kan överbelastas på grund av kunskapers komplexitet eller uppgifters utformning, eller på grund …

Cognitive Load Theory – en teori som varje lärare bör känna till…? Del 1

Del 1: Var kommer CLT ifrån och vart är den på väg…? I min internationella utblick som forskare noterar jag att Cognitive Load Theory (CLT) refereras allt oftare som influens för lärare i deras undervisningspraktik. CLT kan översättas till kognitiv belastningsteori och är grundat av den australiensiske forskaren i pedagogisk psykologi John Sweller. Även om …

En intensiv vecka…

– med NPF-anpassningar, främjande arbete inom. vuxenutbildning och matematik i förskolan En intensiv vecka övergår till läslov, novemberlov, ja, kärt barn har många namn. En kort inandning och utandning innan november rusar mot december och julledigheter. Denna vecka började för mig och min kollega Niklas med certifieringskurs i CAS och PASS. 75 deltagare – psykologer, …

Har ni ett ”helaskolan”-perspektiv i elevhälsoarbetet?

Höstens vackra färger påminner oss om kretsloppet i naturen. Förskolan och skolan har på liknande sätt sitt eget kretslopp med inskolningar, terminsstarter, med både nya och bekanta barn, elever och grupper. Det vi gör nu lägger grunden till vad som sker senare, och det vi gör på våren och vid terminsslut lägger grunden för arbetet …

Delta digitalt på PASSie-konferensen

Nu har vi ordnat möjlighet för intresserade att ta del av föreläsningarna på PASSie-konferensen i Oslo 8-9 september digitalt, kostnadsfritt. Temat är ”PASS Neurocognitive basis for Inclusive Education”. Ett tillfälle att lyssna på professor Jack Naglieri om PASS-forskningen och dess tillämpning i skolan, Kathleen Kryza, specialpedagog om det praktiska arbetet, professor Timothy Papadopoulous om PASS-forskningens …

Läsa-skriva-räkna-garantin börjar i förskolan

Så har terminen börjat på de flesta håll liksom matematiklektionerna i de första årskurserna. På många skolor och hos många huvudmän behöver man fundera kring hur man arbetar med tidiga främjande och förebyggande insatser. Läsa-skriva-räkna-garantin för tidiga stödinsatser sätter fingret på vikten av att organisera fram ett tidigt systematiskt arbete. Skolverket fokuserar i sina stödmaterial …

Vad har våra barn och elever med sig i sina ryggsäckar?

Så väntar ett nytt läsår i skolan och en intensiv period med inskolningar i förskolan. I skolan har vi en ny läroplan med nya begrepp som betygskriterier istället för kunskapskrav. Skolverket har också publicerat ett nytt stödmaterial till arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. När jag läser in mig på texterna så tänker jag …