fbpx

”Att mäta eller att bedöma barns lärande och utveckling?”

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

”Att mäta eller att bedöma barns lärande och utveckling?”

”Det finns ingen gräns som barn måste passera i sitt lärande och sin utveckling för att bli ”godkända” i förskolan. Det är skönt att vi inte behöver mäta barns lärande med skarpa gränser som i skolan, men det kan också ibland ställa till det i förskolan. För även om vi inte har formella mål som barn ska uppnå vid en viss tidpunkt så har vi fortfarande förväntningar på barn, i deras olika åldrar, eller hur?”

Ur Petri Partanen (2024): Att utveckla barns förmågor i förskolan.

Kapitel 2 – Så kan vi förstå förskolans mål!

I detta kapitel tar jag utgångspunkt i förskolans uppdrag. Jag beskriver de olika typer av mål som mer direkt rör barnens lärande och utveckling. Jag tydliggör också att hur vi tillsammans i förskolans verksamhet förstår läroplansmålen i relation till barns kunskaper, förmågor och färdigheter också kommer att påverka vårt arbete för ökad likvärdighet och för att utjämna skillnader i barns lärande och utveckling. Jag berör också frågan om hur vi kan tänka kring frågor om mätning och bedömning i förskolan.

Under denna vecka kommer jag att dela med mig av utdrag från olika kapitel i min kommande bok ”Att utveckla barns förmågor i förskolan”. Den släpps måndagen 10:e juni kl 15.00. Har du möjlighet så är du välkommen på digitalt boksläpp då. Där kommer jag att berätta mer om bokens innehåll och svara på frågor. Anmälan till det kostnadsfria boksläpps-webbinariet sker via bokens hemsida som finns här: https://skolutvecklarna.se/ny-bok-att-utveckla-barns-formagor-i-forskolan-av-petri-partanen/

Med vänlig hälsning, Petri Partanen.

PS. Tycker du inlägget är intressant. Dela det gärna med knapparna nedan. DS.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×