fbpx

Vilka effekter har leken för barns lärande, välbefinnande och utveckling?

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Vilka effekter har leken för barns lärande, välbefinnande och utveckling?

”Leken har både kognitiva och känslomässigt uppbyggliga effekter. Den kan bidra till välbefinnande, känsla av sammanhang och meningsfullhet. Leken trivs nära motivationen som i sin tur får näring av känslan av att kunna. Men den är också en aktivitet som ger barn verktyg för att förstå och hantera sin
tillvaro och sitt liv.”

Ur Petri Partanen (2024). Att utveckla barns förmågor i förskolan

Kapitel 12 – Den lärande, tillgängliga och utvecklande leken

Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande, står det i förskolans läroplan, alldeles rättmätigt. Leken smyger sig in i många olika former av aktiviteter i förskolans vardag. Vi kan resonera om fri lek, vägledd lek och direkt undervisning ur ett lekperspektiv. I det här kapitlet skriver jag om hur vi kan förstå och få syn på olika former av lek, så som roll-lekar och imitationslekar, och vilka effekter de kan ha på barns lärande, välbefinnande och utveckling av förmågor. Vi kan diskutera när vi ska låta barn vara i fred i sina lekar, och när vi ska vägleda lekar.

Barn har olika behov och också olika förutsättningar vad gäller delaktighet i olika typer av lekar. Bland många andra faktorer, så påverkar barns självregleringsförmåga deras möjlighet att delta i vissa lekar, därför att leken också i varierande och med ålder ökande grad förutsätter förmågan att vänta på sin tur, att behålla uppmärksamheten, att kunna förstå och anpassa sig till lekens regler. Med andra ord berör leken också förmågan till samspel och turtagning. Därför är leken också en tillgänglighetsfråga, och vissa lekar kan utestänga, och andra kan bjuda in. Minns du någon gång när du inte fick vara med i en lek?

Detta är det femte inlägget om min kommande bok ”Att utveckla barns förmågor i förskolan”. Och nu börjar vi närma oss målsnöret! Boken släpps måndagen 10:e juni kl 15.00, och du är välkommen på digitalt boksläpp. Där kommer jag att berätta mer om bokens innehåll och svara på frågor. Anmälan till det kostnadsfria boksläpps-webbinariet sker via bokens hemsida som finns här: https://skolutvecklarna.se/ny-bok-att-utveckla-barns-formagor-i-forskolan-av-petri-partanen/

Med vänlig hälsning, Petri Partanen.

PS. Tycker du inlägget är intressant. Dela det gärna med knapparna nedan. DS.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×