fbpx

Petris blogg

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Det åtgärdande arbetet måste utvecklas, inte avvecklas

Jag ser på utmärkta frukostseminariet om #elevhälsa med @SPSMsverige. Vi behöver prata mer om vad åtgärdande, förebyggande, främjande och hälsofrämjande arbete egentligen betyder…   Ett perspektiv som måste lyftas är att det åtgärdande arbetet som når elever måste utvecklas, inte avvecklas. Att gå från individ- till grupp- och organisationsperspektiv får inte leda till att elevperspektivet …

Visst tar ni er tid innan sommaren…?

Maj månad är här och sommaren närmar sig snabbt. Kanske är det snart tid att utvärdera ett verksamhetsår och planera för nästa? Visst tar ni er tid innan sommaren att summera elevhälsoarbetet på skolan och i EHT? På den centrala Barn- och elevhälsan? I barnhälsoarbetet i förskolan? Det är nu grunden för förebyggande och främjande …

Välkommen till min blogg

Hej och välkommen till min blogg! Klicka här så får du en överblick över mina senaste inlägg! Här kommer du att kunna följa mina inlägg om frågor som rör lärande och utveckling i förskola och skola samt barn och ungas hälsa och elevhälsa i korsningen mellan forskning och praktik. Med vänliga hälsningar Petri Partanen

Vi måste prata om svag teoretisk begåvning

Vi måste prata om svag teoretisk begåvning. Det är ett begrepp som är lätt att missförstå, och det är lätt att dra förhastade slutsatser. Det visar t ex denna artikel i Lärarnas tidning där felaktiga slutsatser presenteras: https://lararnastidning.se/kunskapskraven-nastan-omojliga-…/ Begåvning är ett begrepp som väcker känslor och det förekommer mycket föreställningar om begåvning som inte är grundade …