fbpx

Petris blogg

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Varför vi inte kan undervisa fakta utan förståelse – om revideringen av LGR11

Skolverket har nu presenterat förslag till revidering av läroplanen, och bland annat betonat ökat fokus på faktakunskaper för yngre barn. Vikten av faktakunskaper har ju lyfts i skoldebatten, och ibland har det tolkats som ”korvstoppningsskolans” återkomst. Men det tror jag är en felaktig tolkning – att betona faktakunskaper innebär inte att eleverna ska korvstoppas med …

Recension av boken

Jag är glad över den fina recensionen i tidningen Specialpedagogik av min senaste bok ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan”. Du kan läsa hela recensionen genom att klicka på länken nedan:

Metakognitiva brister bakom sviktande arbetsminneskapacitet

Trots att forskning visar på att arbetsminneskapacitet inte är en förmåga, utan består av flera underliggande neurokognitiva processer som samspelar dynamiskt (1), så möter jag ofta ett resonemang i skolan som om det är en statisk kapacitet på en endimensionell skala. Detta leder i sin tur till förenklade pedagogiska slutsatser baserade på t ex en …

Studieteknik på gymnasiet – en fråga om metakognition och planeringsförmåga

Eleverna i samhällsklassen på gymnasiet ska få en större arbetsuppgift som de ska arbeta med över tid. Uppgiften ska skickas in digitalt torsdag ett antal veckor senare, kl 23.59. Eleverna får målen och betygskriterierna bifogade arbetsuppgiften. Läraren har en genomgång inför arbetet och eleverna får ställa frågor. En grupp av elever sätter ganska snart igång, …

Det var en gång en kommun som lade ner alla sina särskilda undervisningsgrupper på ett bräde…

Det var en gång en kommun som lade ner alla sina särskilda undervisningsgrupper på ett bräde. Eleverna skulle återinkluderas. Det gick sådär halvbra. Efter ett par år uppstod informella små grupper av alla möjliga modeller: I F-6-skolans fuktskadade källare. I ett dåligt ljudisolerat rum precis vid entrén till den stora 7-9-skolan, så att varje gång …

Hur ”resonerar” dina elever?

I LGR11 förekommer ordet ”resonemang” och ”resonera” 480 gånger i målformuleringarna. Huvudsakligen ska de ”föra” resonemang. Eleverna ska sedan resonera i t ex ”utvecklade och välunderbyggda” resonemang. Men vad är ett ”resonemang”, egentligen? Varför har det fått ett så stort utrymme? Ofta används det i läroplanen som en synonym för att eleven ska redogöra eller …

Utbildningar i handledningsmetodik, elevhälsa och PASS-modellen

Då är vi igång igen efter sommaruppehållet med nya utbildningstillfällen. Tre mycket uppskattade återkommande utbildningar är: –Handlednings– och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare I, som genomförs i Göteborg 15-17 januari 2020. –Certifieringskurs i PASS–modellen och CAS2 Skattningsskala som genomförs 21-22 januari 2020 i Stockholm. –Att utveckla elevhälsa – Utbildningsdag med Petri Partanen som genomförs 23 …

Lära sig till provet, lära sig för livet?

Skolgårdarna och lokalerna ligger tomma i sensommaren. Om några veckor fylls de återigen av elever som återvänder till skolan. En del kommer dit som nybörjare. En del börjar sitt första år på gymnasiet. Vilka kunskaper och färdigheter har de med sig sen tidigare? Vad minns de och vad kan de av det som de lärde …

Att utvärdera elevhälsa

Så pågår på många håll utvärderingar och planeringsdagar. Detta inkluderar skolors elevhälsoteam och elevhälsoarbete liksom centrala stödfunktioner. En enkel tumregel i utvärderingen av arbetet är att göra en analys på organisatorisk nivå: Då kan man använda ”husmodellen” som bygger på min bok ”Att utveckla elevhälsa, och göra en organisatorisk analys (1). Hur fungerar de arbetsformer …

Vad är självreglering, och vilken roll spelar den för elevers lärande?

Hej! Här kommer andra videoklippet i serien ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan”. Det berör begreppet ”Självreglering” och finns här: https://youtu.be/CfBcrrImNX4 Självregleringsbegreppet ger oss ledtrådar kring hur elever gradvis utvecklar och klarar av att ta ökat eget ansvar i lärandet. Lektionsplanering, undervisningens utformning, uppgifternas karaktär, och lärmiljöerna i stort samspelar med elevers självregleringsförmåga. …

×