fbpx

Poddavsnitt om förmågor och PASS

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Poddavsnitt om förmågor och PASS

Är du nyfiken på PASS-modellen, och hur man kan kartlägga hur elevers varierande förmågor påverkar deras möte med undervisningen? Tidigare i vår deltog jag i Barn- och elevhälsopodden Norrköping och fick tillfälle att prata om förmågors roll i undervisningen, PASS-teorin och min egen forskning.

PASS-förmågorna kan användas i arbetet med såväl ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Läsåret 2020/2021 ska vi arbeta med flera kommuner för att implementera kartläggnings-, bedömnings- och utredningsmetodiken med utgångspunkt från PASS-förmågorna.

Podden finns här:

Vill du utbilda dig i arbete med PASS-modellen, kolla in höstens utbildningstillfällen:

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×