OmslagFörmågorFramBannerKompr

Petri Partanens nya bok “Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan”

På denna sida kommer vi att publicera material kopplat till Petri Partanens senaste bok “Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan”. Följ också Petris blogg där han med jämna mellanrum kommer att blogga om såväl boken, de teman som avhandlas där, PASS-modellen, skolutveckling och elevhälsoutveckling, etc.

 

Boken finns nu att beställa via vår webshop till ett förmånligt pris:

Föreläsningar om att utveckla elevers förmågor

Petri håller också föreläsningar för skolpersonal utifrån boken, anpassat utifrån de olika teman som boken berör. I föreläsningarna berör Petri t ex hur man som lärare kan arbeta med elevers målförståelse, deras strategier i lärandet, elevers motivation och metakognition samt förmåga till självbedömning. I föreläsningarna berörs vidare PASS-modellen som verktyg för att förstå elevers varierande förmågor, och hur dessa påverkar eleverna t ex inom läs- och skrivutveckling (t ex tidig läsutveckling och senare lässtrategier och läsförståelse, matematikutveckling och språkutveckling.  I föreläsningarna berörs också elevers självreglerings-, planerings- och uppmärksamhetsförmågor, och hur man kan stötta dessa genom undervisningens utformning. För äldre elever i gymnasieåldern fokuseras t ex på hur elevers förmågor påverkar deras studiestrategier, och hur man stöttar en ökad självständighet hos eleverna.

Klicka här om du vill boka en föreläsning utifrån boken.

Kort introduktion till några av bokens teman

Petri Partanen berättar här om de olika teman som berörs i boken:

 

 

 

 

Extramaterial till boken (kommer inom kort)