fbpx

Petris blogg

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Vi måste prata om kategoriskt, relationellt och funktionellt perspektiv

  Ett begreppspar som fått stort genomslag inom specialpedagogiken är kategoriskt och relationellt perspektiv. Ibland sätts de i motsatsställning till varandra: kategoriskt perspektiv innebär att vi betraktar barn och ungas svårigheter som individbundna. Relationellt perspektiv syftar till att förstå svårigheter som något som uppstår i relation till omgivningen eller kontexten (1). Samtidigt som jag sympatiserar …

Skolresultat beror på mycket mer än ”svag begåvning”

Med anledning av debatten kring kunskapskraven i LGR11 och om vilken roll som ”svag begåvning” spelar skriver jag och fem psykologer ett inlägg i Lärarnas Tidning för att nyansera debatten:   https://lararnastidning.se/skolresultat-beror-pa-mycket-mer-an-teoretisk-begavning/

Helheten i en organisation är inte bara summan av delarna, den är också kvalitén i samspelet mellan dem

Vi måste prata mer om elevhälsa och hur vi organiserar oss. Elevhälsa är inte bara det som elevhälsopersonalen eller EHT gör. Det visste ni säkert redan. Men det är heller inte bara det hälsofrämjande arbete som alla lärare och skolpersonal gör i vardagen i undervisningen och i lärmiljöerna. Utan det är det vi gör tillsammans, …

Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare

Nu har vi öppnat anmälningarna till vår uppskattade utbildning i ”Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, m.fl. I” 28-30 november 2018 i Stockholm. En utbildning för dig som vill utveckla din samtalsmetodik i handledning, konsultation, utrednings- och utvecklingsarbete. Med fokus på barn och ungas hälsa, lärande och utveckling, och med en röd tråd från läroplanernas …

Det åtgärdande arbetet måste utvecklas, inte avvecklas

Jag ser på utmärkta frukostseminariet om #elevhälsa med @SPSMsverige. Vi behöver prata mer om vad åtgärdande, förebyggande, främjande och hälsofrämjande arbete egentligen betyder…   Ett perspektiv som måste lyftas är att det åtgärdande arbetet som når elever måste utvecklas, inte avvecklas. Att gå från individ- till grupp- och organisationsperspektiv får inte leda till att elevperspektivet …

Visst tar ni er tid innan sommaren…?

Maj månad är här och sommaren närmar sig snabbt. Kanske är det snart tid att utvärdera ett verksamhetsår och planera för nästa? Visst tar ni er tid innan sommaren att summera elevhälsoarbetet på skolan och i EHT? På den centrala Barn- och elevhälsan? I barnhälsoarbetet i förskolan? Det är nu grunden för förebyggande och främjande …

Välkommen till min blogg

Hej och välkommen till min blogg! Klicka här så får du en överblick över mina senaste inlägg! Här kommer du att kunna följa mina inlägg om frågor som rör lärande och utveckling i förskola och skola samt barn och ungas hälsa och elevhälsa i korsningen mellan forskning och praktik. Med vänliga hälsningar Petri Partanen

Vi måste prata om svag teoretisk begåvning

Vi måste prata om svag teoretisk begåvning. Det är ett begrepp som är lätt att missförstå, och det är lätt att dra förhastade slutsatser. Det visar t ex denna artikel i Lärarnas tidning där felaktiga slutsatser presenteras: https://lararnastidning.se/kunskapskraven-nastan-omojliga-…/ Begåvning är ett begrepp som väcker känslor och det förekommer mycket föreställningar om begåvning som inte är grundade …