fbpx

Barns tänkande är som ett rotsystem

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Barns tänkande är som ett rotsystem

”Titta på bilden. Påminner det dig om något? Vad föreställer det? Barns tänkande är som ett rotsystem hos en växt eller ett träd, det sprider sig och förgrenar sig åt olika håll med tiden. I jorden finns det mer eller mindre gynnsamma villkor som påverkar tillväxten. Där det finns en god jordmån, näringsämnen och vatten förtätas rotsystemet. Där det är ont om näringsämnen och torftig jordmån blir inte rotsystemet lika förgrenat och kanske söker det sig någon annanstans.”

Ur Petri Partanen (2024). Att utveckla barns förmågor i förskolan.

Kapitel 5 – Att främja barns tänkande med kognitionsvetenskap som verktyg

Det här med hjärnans utveckling, hjärnan i förskolan och kognitionsvetenskap är begrepp som har ”trendat” i över trettio år, både i förskola och skola, under olika etiketter. Och inget tyder på att den ”trenden” tagit slut. Vi lär oss faktiskt sakta med säkert mer, och kan också avfärda en del hjärnmyter som florerar. Men vad är relevant som har bäring på förskolans verksamhet? Om man kokar ner ett över hundrafemtioårigt forskningsfält, vad kan vara användbart för att förstå barns lärande och utveckling? Kapitel 5 i boken är en inledning till ett antal kapitel där jag beskriver barns varierande kognitiva förutsättningar.

Jag skriver om hur barns tankeförmågor (även kallat kognitiva processer) utvecklas över tid och hur detta visar sig i förskolans vardag. I de kommande kapitlen beskriver jag så PASS-teorin som är en välbeforskad och praktisk modell för att förstå hur barns utveckling inom områden som matematik-, språk- och kunskapsutveckling påverkas av deras kognitiva förutsättningar, och som är i utveckling. Jag beskriver vidare begrepp som metakognition, självreglering och scaffolding, som samtliga har robust stöd i forskning som viktiga främjande faktorer. Jag kopplar begreppen till konkret bemötande, förhållningssätt och samspelsmetodik i förskolans vardag, illustrerade genom ett antal modell-situationer. Min ambition är att man ska kunna förstå begreppen och känna igen dem i barns lärande i förskolans vardag, utan att vara forskare.

Detta är det tredje inlägget om min kommande bok ”Att utveckla barns förmågor i förskolan”. Den släpps måndagen 10:e juni kl 15.00, och du är välkommen på digitalt boksläpp. Där kommer jag att berätta mer om bokens innehåll och svara på frågor. Anmälan till det kostnadsfria boksläpps-webbinariet sker via bokens hemsida som finns här: https://skolutvecklarna.se/ny-bok-att-utveckla-barns-formagor-i-forskolan-av-petri-partanen/

Med vänlig hälsning, Petri Partanen.

PS. Tycker du inlägget är intressant. Dela det gärna med knapparna nedan. DS.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×