fbpx

Sökresultat för ”resonera”

Hur ”resonerar” dina elever?

I LGR11 förekommer ordet ”resonemang” och ”resonera” 480 gånger i målformuleringarna. Huvudsakligen ska de ”föra” resonemang. Eleverna ska sedan resonera i t ex ”utvecklade och välunderbyggda” resonemang. Men vad är ett ”resonemang”, egentligen? Varför har det fått ett så stort utrymme? Ofta används det i läroplanen som en synonym för att eleven ska redogöra eller …

Behöver yngre elever utveckla sin resonemangsförmåga?

I diskussionen kring revideringen av grundskolans läroplan LGR11 har en föreställning bitit sig fast: Att ställa krav på att elever ska utveckla sin resonemangsförmåga i olika ämnen innebär ett överkrav för yngre elever. Detta har ställts i motsats till att elever i yngre åldrar behöver lära sig faktakunskaper. Kognitionsforskning har lyfts fram som argument, och …

Hej på dig, det nya året!

Hej! Jag börjar det nya året med att dela ett spännande inlägg av Anna Eva Hallin från hennes forskningsblogg om metaspråkliga förmågor: Förmågan att kunna rikta sin uppmärksamhet, reflektera och iaktta samband och mönster kring egna och andras språkliga förmågor är tätt sammanbundet med metakognition och PASS-förmågorna! Inom kort rullar jag själv igång med ett …

Varför vi inte kan undervisa fakta utan förståelse – om revideringen av LGR11

Skolverket har nu presenterat förslag till revidering av läroplanen, och bland annat betonat ökat fokus på faktakunskaper för yngre barn. Vikten av faktakunskaper har ju lyfts i skoldebatten, och ibland har det tolkats som ”korvstoppningsskolans” återkomst. Men det tror jag är en felaktig tolkning – att betona faktakunskaper innebär inte att eleverna ska korvstoppas med …