fbpx

Om att utveckla elevers socioemotionella och exekutiva färdigheter – rapport från REFLECT

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Om att utveckla elevers socioemotionella och exekutiva färdigheter – rapport från REFLECT

Då är vi igång med spridningskonferensen i EU-projektet REFLECT på plats i Granada, Spanien. REFLECT handlar om hur vi kan arbeta främjande och förebyggande med elevers socioemotionella lärande (SEL), självreglering och exekutiva färdigheter (EF). Frågan om trygghet och studiero i skolan, och om hur vi stöttar elevers lärande och utveckling är ju högaktuella såväl i den svenska skolan som i OECD, där man lyfter fram hur viktig skolan är inte bara för elevers kunskapsutveckling utan även deras sociala och känslomässiga utveckling. I Sverige har 11 skolor och närmare 100 skolpersonal, lärare, elevhälsopersonal, rektorer mfl deltagit i projektet.

Under torsdagen presenterade jag och Björn Gislason bakgrunden till projektet, och de forskningsbaserade modeller som finns för SEL, självreglering och EF. Elevers känslomässiga, sociala och kognitiva utveckling är ju något som vi arbetar med och påverkar i vardagen oavsett vad vi kallar dessa. Och om vi inte arbetar medvetet med dessa teman så kommer vi att få arbeta åtgärdande och akut med bristande trygghet och studiero. Med hjälp av forskningsförankrade modeller och aktiviteter så kan vi arbeta mer systematiskt med dessa teman.

Backaskolan från Härryda kommun presenterade under torsdagen sina erfarenheter av att arbeta i REFLECT-projektet. Något vi blev imponerade var hur Backaskolan hade tagit ett ”helaskolan”-perspektiv på utvecklingsarbetet. Rektor Gunnel och lärarna Tina och Johanna berättade om sitt fina arbete med eleverna. En av många insikter var att när man hjälper eleverna att få språk, begrepp och strategier för såväl sina sociala, känslomässiga som självreglerande färdigheter på klassnivå, uppstår spridningseffekter jämfört med om man enbart fokuserar på eller ”tränar” enstaka elever i behov av stöd.


Tina och Johanna beskrev exempel kring hur elever kunde utveckla sin förmåga att beskriva styrkor och utmaningar i sin självreglering, men att en viktig förstärkande effekt uppstår också när klasskamrater utvecklar sin förmåga att förstå vad enskilda elever kan kämpa med, och hur man kan vara en bra stödjande kamrat. Det ökar ömsesidigheten och känslan av gemenskap.

Under fredagen fortsätter konferensen med bland annat presentationer från en skola i Devon, Storbritannien och från Evora, Portugal, samt preliminära resultat från utvärderingarna av REFLECT-projektet.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×