fbpx

REFLECT!

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

REFLECT!

Nu har vi startat projektet REFLECT – akronym för det långa projektnamnet: ”Raising awareness and stimulating Executive Functioning and social emotional Learning by integrating Evidence-based strategies in the Classroom to empower pupils, Teachers and parents”

Syftet med EU-projektet är att arbeta med att stödja elevers exekutiva funktioner och socioemotionella färdigheter i skolan i nära samarbete med lärare och undervisning. Universitet, utbildningsverksamheter och skolor i Sverige, Belgien, Storbritannien, Spanien, Grekland och Portugal kommer att delta. Vi kommer knyta intresserade skolor till projektet från och med senvåren och nästa läsår.

Från Sverige deltar jag tillsammans med Björn Gislason och Lars Löwenborg i projektgruppen. Björn och Lars har lång erfarenhet av att arbeta med socioemotionella färdigheter i förskola och skola. Projektet knyter an till vår tid då frågor om relationens betydelse för lärandet, samt vikten av trygghet och studiero är på agendan i skolan. Vilka verktyg och färdigheter behöver våra elever för att kunna lära sig och utvecklas?

Under projektmötet fick vi också tillfälle att besöka en förskola och skola i Gent där barn i åldrarna 2-12 år samsades om utrymmen. Skolan betonade mjuka värden, vikten av trygghet och relationellt arbete.

Samtidigt fanns en stor kontrast till den svenska förskolans mer öppna och friare arbetssätt som var påtaglig. I den belgiska skolan pågick tidvis undervisning av mer skolmässig strukturerad karaktär från tidig förskoleålder, i mer klassrumsliknande miljöer. Den internationella utblicken är verkligen viktig för att få syn på kontraster. Genom att upptäcka likheter och skillnader lär vi oss!

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×