fbpx

Kan god matematikundervisning utveckla elevers exekutiva förmågor?

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Kan god matematikundervisning utveckla elevers exekutiva förmågor?

Att förstå hur elevers kognitiva förutsättningar kan utgöra både frisk- och riskfaktorer för deras lärande handlar om mycket mer än bara frågan om vad som är en lagom kravnivå i lärandet. Såväl kunskapsstoffet, utformningen av arbetssätt och uppgifter och lärmiljöernas utformning påverkar eleverna och ställer krav på fungerande. Jag läser Skolinspektionens rapport om att elever med neuropsykiatriska svårigheter, som ju ofta har sårbarheter i exekutiva förmågor, inte får det stöd de behöver, på två av tre skolor.

I mitt bagage har jag med mig ny forskning om hur elevers exekutiva förmågor behöver stöttas i matematikundervisningen, och hur faktiskt elevers matematikutveckling också kan utveckla de exekutiva förmågorna, om den utgår från en förståelse för hur elevernas styrkor och sårbarheter kan variera, och hur eleven själv också ser på dessa. Den behöver också utgå inte bara från ett kompensatoriskt reducerande perspektiv där vi sänker kraven, utan också långsiktigt stöttar elever att utveckla sina förmågor.

Om detta kommer jag att prata om nu på måndag kl 15.00 (27 november) på ett timslångt webbinarium där jag även demonstrerar hur Digibility kan användas i detta arbete. Digibility är ett digitalt kartläggningsverktyg för grundskolan som på tjugo minuter ger en ögonblicksbild av elevens dynamiska arbetsminne, uppmärksamhetsreglering, analytiska begreppsförmåga samt metakognition.

Digibility kan användas både vid samtal och coaching av eleven, liksom vid planering av stödinsatser och undervisning. Det finns fortfarande platser kvar till det kostnadsfria webbinariet och anmälan kan göras via följande länk: https://forms.gle/cboA4VRRs4eBKBKM7

Med vänlig hälsning, Petri Partanen

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×