fbpx

Att kartlägga förutsättningar för elevers läs- och skrivutveckling med Digibility – webbinarium

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Att kartlägga förutsättningar för elevers läs- och skrivutveckling med Digibility – webbinarium

I måndags genomförde vi ett välbesökt Digibility-webbinarium på temat ”Kan god matematikundervisning utveckla elevers exekutiva förmågor?”.  Svaret på frågan är ja, men det beror på hur vi förstår elevers varierande förmågor inom dessa områden. Vi presenterade forskningsläget kring frågan, samt hur man kan använda Digibility i kartläggning.

Nu kommer en ny chans att ta del av hur man kan använda Digibility i kartläggning av elevers behov av stöd i undervisningen. Denna gång har vi temat läs- och skrivutveckling. Måndag 4:e december kl 15.00-16.00 föreläser Petri Partanen på temat ”Att kartlägga förutsättningar för elevers läs- och skrivutveckling med Digibility”. Han kommer att presentera vad vi vet om hur läs- och skrivutveckling påverkas av elevers varierande kognitiva förmågor, så som arbetsminne, uppmärksamhetsreglering, metakognition och analogt tänkande, och hur vi kan öka vår förståelse för vad som kan vara hindrande eller stödjande faktorer i lärandet, något som är viktigt både för att främja tidig läsförmåga och förebygga försenad läsutveckling genom att identifiera riskfaktorer som kan påverka utvecklingen negativt.

Digibility är ett digitalt kartläggningsverktyg som fångar elevens metakognition, arbetsminne, uppmärksamhetsreglering och analoga tänkande. Det bygger på dynamisk bedömning där eleven under kartläggningen i valda delar får strategistöd för att undersöka elevens respons på stödet. I Digibility ingår både kartläggning, analys, rapportunderlag samt utbildningsmoduler med introduktionskurs, certifieringskurs samt föreläsningar kring de områden som kartläggs. Du kan läsa mer om Digibility på hemsidan: www.digibility.se.

Anmälan till webbinariet sker via följande länk, senast måndag 4:e december kl 9.00: https://forms.gle/nCNKcVS39kkLq8g3A

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×