fbpx

Att kartlägga elevers matematiska tänkande med stöd av Digibility – webbinarium måndag 27 november kl 15-16

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Att kartlägga elevers matematiska tänkande med stöd av Digibility – webbinarium måndag 27 november kl 15-16

Nu kör vi återigen ett webbinarium med information om Digibility, denna gång med särskilt fokus på hur man kan använda Digibility i samband med frågeställningar kring matematikutveckling. Elevers matematiska tänkande och utveckling påverkas från tidig ålder av ett antal kognitiva faktorer. Elevers metakognition, arbetsminne, uppmärksamhetsreglering och analytiska resonemang påverkar på olika sätt förutsättningarna för elevers matematiklärande, liksom även läs- och skrivutveckling med mera. Digibility är ett digitalt kartläggningsverktyg som på 20 minuter ger en ökad förståelse för möjliga styrkor och sårbarheter inom dessa områden, och är utvecklat utifrån forskning om dynamisk bedömning. Det kan användas i både förebyggande arbete, t ex vid utformningen av extra anpassningar, och olika former av intensifierat stöd.

I webbinariet kommer Petri Partanen, forskare och grundare av Digibility att visa hur Digibility är uppbyggt, hur man kan använda Digibility i samband med kartläggningar, och också särskilt beröra sambanden till matematikutveckling, utifrån sin forskning.

Webbinariet är kostnadsfritt och anmälan sker via följande länk: https://forms.gle/s3Pjz7GguSoqc9yZ7

Tid: Måndag 27:e november kl 15-16.

Välkomna!

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×