fbpx

Nytt webinarium med Digibility

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Nytt webinarium med Digibility

Nu kör vi ett nytt webinarium, måndagen 29:e maj kl 16.00, där vi demonstrerar vårt digitala kartläggningsverktyg Digibility. Digibility är utformat för att användas i samband med kartläggningar av elevers behov, t ex vid utredningar kring särskilt stöd men också vid tidiga förebyggande insatser.

På cirka tjugo minuter kartläggs fyra områden: elevens metakognitiva uppfattning om sitt lärande samt förmågan till analytiskt tänkande, arbetsminne och uppmärksamhetsreglering – samtliga kognitionsvetenskapligt välbeforskade förmågor.

Digibility är dessutom utformat utifrån principerna för dynamisk bedömning (Dynamic Assessment), vilket innebär att eleven får valda uppgifter med och utan metakognitivt strategistöd. Det möjliggör jämförelser av elevens respons på stöd, något som i forskning visat sig öka tillförlitligheten jämfört med klassiska test där man bara mäter självständig prestation.

Digibility är normerat och standardiserat för årskurserna 2-9, och hela processen från kartläggning, sammanställning av resultat till rapportutskrift är automatiserat och klart direkt efter att eleven slutfört sista uppgiften. Dessutom innehåller Digibility resurser för skolans personal i form av utbildningsmaterial kortare videoföreläsningar för att fördjupa förståelsen för elevens behov utifrån resultaten.

Webinariet är konstnadsfritt och pågår mellan 16.00 och 16.45 och du kan anmäla dig via denna länk:

Välkommen!

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×