fbpx

Digibility – så mycket mer än kartläggning och utredning

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Digibility – så mycket mer än kartläggning och utredning

Arbetet med att bygga ut kartläggnings- och utredningsverktyget Digibility pågår för fullt. Med Digibility får man inte bara en snabb överblick över skolrelaterade kognitiva tankeförmågor, utan också utbildningsmaterial och kortare föreläsningar som ger fördjupad förståelse för hur kognitiva förmågor kan påverka elevens lärande. Perfekt vid planering av insatser för elever i behov av stöd, men också vid studiecoaching och arbete med elevers studiestrategier.

Utbildningsdelen i Digibility

Nedan ser du ett utdrag från Digibility, med exempel på kursinnehåll i utbildningsmodulen:

På cirka tjugo minuter kartläggs fyra områden i Digibility: elevens metakognitiva uppfattning om sitt lärande samt förmågan till analytiskt tänkande, arbetsminne och uppmärksamhetsreglering – samtliga kognitionsvetenskapligt välbeforskade förmågor.

Digibility är dessutom utformat utifrån principerna för dynamisk bedömning (Dynamic Assessment), vilket innebär att eleven får valda uppgifter med och utan metakognitivt strategistöd. Det möjliggör jämförelser av elevens respons på stöd, något som i forskning visat sig öka tillförlitligheten jämfört med klassiska test där man bara mäter självständig prestation.

Digibility är normerat, standardiserat och validerat för årskurserna 2-9, och hela processen från kartläggning, sammanställning av resultat till rapportutskrift är automatiserat och klart direkt efter att eleven slutfört sista uppgiften.

Nytt webinarium 14:e juni

Vill du veta mer? Terminens sista webinarium där Petri Partanen demonstrerar Digibility sker onsdagen 14:e juni kl 16.00. Webinariet är konstnadsfritt och pågår mellan 16.00 och 16.45 och du kan anmäla dig via denna länk:

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×