fbpx

Att stödja elevers studiestrategier på gymnasiet

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Att stödja elevers studiestrategier på gymnasiet

Idag har jag fått äran att föreläsa på Uppsala kommuns gymnasieskolors Utvecklingskonferens på Celsiusskolan. Temat var ”Elevers kognitiva förmågor och studiestrategier på gymnasiet” samt ”Att stödja elevers studiestrategier, metakognition och självreglering genom undervisningen”. Så många elever och lärare kämpar med elevernas lärande under gymnasieperioden. Mitt huvudbudskap var ”lär känna dina elevers ryggsäck” av PASS-förmågor och främja elevernas medvetenhet om sina studiestrategier och erbjud dem stödstrukturer som inte bara är kompensatoriska utan ökar deras självständighet på lång sikt. Tack till alla gymnasielärare för kloka och nyfikna frågor och imponerande engagemang, så här några dagar innan sommarlovet tar vid!

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×