fbpx

Framtidens elevhälsa och arbetet med särskilt stöd

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Framtidens elevhälsa och arbetet med särskilt stöd

Idag torsdag 5 maj fick jag föreläsa om framtidens elevhälsa på Abilitys konferens, modererad av kloka Emma Rosengren !

Jag beskrev hur en av framgångsfaktorerna är ”helaskolan”-perspektivet, dvs att göra alla på skolan delaktiga i bygget, och att respektera den professionella autonomin hos de olika yrkesgrupper som ska samverka i arbetet. Jag beskrev också vad forskningen säger om inkludering: far andra elever illa om vi inkluderar elever i behov av stöd? Sjunker elevers skolresultat i ett inkluderande skolsystem?

Hur ser elevhälsoarbetet ut om fem år?

På Emmas fråga om hur jag tror elevhälsoarbetet utvecklas de närmaste fem åren svarade jag att jag tror att vi kommer att se mer av utveckling och kvalitetssäkring av det särskilda stödet, parallellt med främjande och förebyggande tidiga insatser. Det innefattar frågor som rör om hur man organiserar ett vardagsnära och flexibelt stöd som hänger ihop med både det främjande och förebyggande arbetet.

Särskilt stöd och särskilda undervisningsgrupper

Fler kommuner och skolor funderar t ex kring hur man kan använda särskilda undervisningsgrupper på ett sådant sätt så att de inte förstärker exkludering. Denna fråga har jag jobbat med sedan tidigt 2000-tal genom utvärderingar av hur
kommuners särskilda stöd organiseras på bästa sätt. En sak som blev väldigt tydligt då, och som ibland förekommer som en ”blind fläck” idag är att man innan man utformar särskilda undervisningsgrupper måste få verksamheterna att hänga ihop genom tydliga rutiner och processer som stöttar det inkluderande uppdraget – att målsättningen med arbetet med elever som får särskilt stöd är att de ska utveckla hälsa och lärande och uppleva delaktighet i skolan. Annars är risken stor att man upprepar misstagen från historien.

För den intresserade har jag skrivit om detta med särskilda undervisningsgrupper tidigare på min blogg här!

Den 30:e maj anordnas en heldag där jag kommer att fördjupa temana kring hur man kan utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet. Mer info om dagen finns här!

Mvh Petri Partanen

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×