fbpx

Vilken roll spelar handledningsmetodiken för elevhälsoarbetet – samt – PASS-modellen som verktyg för kartläggning och utredning av behov

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Vilken roll spelar handledningsmetodiken för elevhälsoarbetet – samt – PASS-modellen som verktyg för kartläggning och utredning av behov

Jag vill tipsa om två av höstens mycket uppskattade utbildningar som utgör två viktiga ben i ett fungerande barn- och elevhälsoarbete på en förskola eller skola:

”En fungerande handlednings- och samtalsmetodik är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på en förskola eller skola.”

Vi har alla varit på både mer och mindre effektiva möten och fungerande samtal. I de flesta skolverksamheter använder vi mycket tid och energi till ett stort antal möten och samtal varje verksamhetsår. Men, vi ägnar mycket mindre tid åt att kvalitetssäkra våra samtal och metoder.

Nu genomför vi en ny omgång av vår oerhört omtyckta kurs ”Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, I” 31 aug-2 sept 2020.

På kursen lär sig deltagarna att handleda olika typer av grupper, samt verktyg för att leda barn- och elevhälsomöten. Vidare får de utveckla sin samtalsmetodik vid kartläggning och utredning, samt hantera svåra samtalssituationer. De får utveckla sin blick för hur organisationen kan utveckla sina arbetsformer och förutsättningar för skolutveckling. Kursen riktar sig till deltagare från förskola till vuxenutbildning.

”Vill du lära dig mer om PASS-modellen och hur man kan arbeta med kartläggning, utredning och insatser utifrån elevers behov av stöd?”

Att ha en fungerande modell för såväl arbetet med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd är avgörande för ett fungerande elevhälsoarbete. PASS-modellen är ett verktyg för såväl arbetslagsnivå, EHT och i det specialpedagogiska arbetet.

Nästa omgång av vår nya utbildning ”Certifieringsutbildning i PASS-modellen och CAS2 Skattningsskala” sker 3-4 november 2020.

”Använd PASS-modellen för att utveckla samsyn och samverkan mellan olika yrkesgrupper i EHT i samband med kartläggning och utredning”

Kursen riktar sig till specialpedagoger, speciallärare och logopeder mfl som önskar utveckla sin verktygslåda. Denna omgång kommer också att innehålla ett gemensamt moment kring hur man kan utveckla samverkan mellan olika yrkesgrupper i EHT, så som specialpedagog, speciallärare och psykolog, i samband med kartläggning och utredning.

Passa på att utveckla samarbetet genom att gå utbildningen samtidigt med verksamhetens psykologer. Vi kör en omgång riktad till psykologerna samma datum. Mer om psykologernas kurs finns här.

Läs mer om höstens kurser här: www.skolutvecklarna.se

 

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×