fbpx

Att utveckla elevhälsoarbetet 23:e jan 2020

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Att utveckla elevhälsoarbetet 23:e jan 2020

Det finns fortfarande platser till utbildningsdagen i att utveckla elevhälsoarbetet 23:e januari 2020 i Stockholm som jag håller i. 

Dagen är ett tillfälle att ta del av hur man utvecklar ett välfungerande elevhälsoarbete på skolan, såväl i elevhälsoteam som arbetslag. Jag kommer särskilt att beröra hur man kan utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser med utgångspunkt från sambanden mellan hälsa och lärande. I föreläsningen knyter jag bland annat an till kunskapsöversikten ”Hälsa för lärande – lärande för hälsa”. Jag kommer också att beskriva hur elevhälsoarbetet behöver knytas an till arbetet för ökad likvärdighet i elevers hälsa och lärande.

Ni får ta del av konkreta verktyg för olika typer av elevhälsomöten och samtalsmetodik, samt analysverktyg för arbetet kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Ni får tillfälle att vässa era rutiner och arbetsgångar för att säkra planering, genomförande och uppföljning av elevhälsoarbetet.

Dagen är ett tillfälle för skolledare, elevhälsopersonal och team att skapa en gemensam förståelse för hur elevhälsoarbetet kan utvecklas på en skola, men också ur ett huvudmannaperspektiv.

Dagen därpå 24:e januari fortsätter vi med en fördjupningsdag med ett mindre antal team, under min handledning. Passa på att göra en avstämning och få direkt återkoppling på hur ni kan fortsätta utvecklingsarbetet.

Mer information finns här: http://bit.ly/33YqLd8

Välkomna!
Petri Partanen

 

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×