fbpx

Etikett: förebyggande

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Inbjudan till REFLECT-projektet

NU går REFLECT-projektet in i nästa fas. Vi har öppnat intresseanmälningarna för skolor, lärare och elevhälsopersonal. Vill ni vara med och utveckla elevers socioemotionella och exekutiva förmågor och färdigheter i ett vardagsnära arbete på skolan? Vill ni öka trygghet, studiero, skolanknytning och skolnärvaro? Var med och bidra i utprövningen och ta del av en kostnadsfri …

Nytt poddavsnitt om elevhälsa för alla

Nu finns senaste avsnittet av ”Elevhälsopodden” ute. Jag fick äran att gästa den och prata om elevhälsa för alla: hur vi kan förstå främjande, förebyggande och åtgärdande arbete, och varför relationsarbete är mer än enbart arbetet med den känslomässiga relationen, och mycket annat. Kloka Stefan Boström intervjuar. Poddens hemsida finns här:https://pedagog.uppsala.se/poddar/elevhalsopodden/ Avsnittet finns här:https://soundcloud.com/user-260833497/petri-partanen-elevhaelsa-foer

Att utveckla elevhälsoarbetet 23:e jan 2020

Det finns fortfarande platser till utbildningsdagen i att utveckla elevhälsoarbetet 23:e januari 2020 i Stockholm som jag håller i.  Dagen är ett tillfälle att ta del av hur man utvecklar ett välfungerande elevhälsoarbete på skolan, såväl i elevhälsoteam som arbetslag. Jag kommer särskilt att beröra hur man kan utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser med utgångspunkt …

Lekens roll för hälsa och välbefinnande i förskolan

Så har den nya läroplanen för förskolan (2019) kommit (1). Jag läser den med stort intresse och jag tycker om mycket i den. Särskilt detta om lekens roll. Jag lägger den förra läroplanen bredvid och funderar kring vilken roll hälsa och välbefinnande spelar i de två läroplanerna? I den förra läroplanen nämns lek 14 gånger, …

×