fbpx

Etikett: hälsofrämjande

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Att utveckla elevhälsoarbetet 23:e jan 2020

Det finns fortfarande platser till utbildningsdagen i att utveckla elevhälsoarbetet 23:e januari 2020 i Stockholm som jag håller i.  Dagen är ett tillfälle att ta del av hur man utvecklar ett välfungerande elevhälsoarbete på skolan, såväl i elevhälsoteam som arbetslag. Jag kommer särskilt att beröra hur man kan utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser med utgångspunkt …

Lekens roll för hälsa och välbefinnande i förskolan

Så har den nya läroplanen för förskolan (2019) kommit (1). Jag läser den med stort intresse och jag tycker om mycket i den. Särskilt detta om lekens roll. Jag lägger den förra läroplanen bredvid och funderar kring vilken roll hälsa och välbefinnande spelar i de två läroplanerna? I den förra läroplanen nämns lek 14 gånger, …

×