fbpx

Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare

Nu har vi öppnat anmälningarna till vår uppskattade utbildning i ”Handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare, m.fl. I” 28-30 november 2018 i Stockholm. En utbildning för dig som vill utveckla din samtalsmetodik i handledning, konsultation, utrednings- och utvecklingsarbete.

Med fokus på barn och ungas hälsa, lärande och utveckling, och med en röd tråd från läroplanernas pedagogiska grundsyn till konkreta, praktiska samtalsstrategier som du kan använda direkt i ditt arbete.

Vi har också öppnat anmälningarna till fortsättningskursen 29-30 januari 2019 och fördjupningskursen 20-21 mars 2019. Med andra ord kan du om du vill gå de tre stegen som en sammanhållen processinriktad utbildning under läsåret 2018/2019:

I fortsättningskursen fördjupar vi oss ytterligare i grupphandledning, samtalsmetodik, metakognitivt arbetssätt i handledning och undervisning, och följer upp tidigare erfarenheter av att använda samtalsmetodiken i praktiken. Vi arbetar med den organisatoriska förståelsen av barn- och elevhälsoarbete, och begreppen främjande och förebyggande arbete.

I fördjupningskursen ”Dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik” arbetar vi särskilt med ett formativt förhållningssätt i kartläggnings-, utrednings- och observationsarbete. Du får ta del av PASS-modellen för barn och ungas förmågor i lärandet, och fördjupa dig ytterligare i hur man stöttar barn och ungas lärande med metakognitiv samtalsmetodik. Du får också ta del av relevant forskning kring t ex barn och ungas kognitiva och språkutveckling, språkliga sårbarheter, läs- och skrivutveckling samt matematikutveckling.

Kursen leds av Petri Partanen, fil.dr och specialist i pedagogisk psykologi, med mångårig erfarenhet av handledning och utbildning.

Mer information finns på www.skolutvecklarna.se

Länk till kursen i november: https://skolutvecklarna.se/wp-content/…/2018/05/specped32.pdf

Länk till fortsättningskursen i januari: https://skolutvecklarna.se/…/uplo…/2018/04/specpedforts19.pdf

Länk till fördjupningskursen i Dynamisk kartläggnings- och utredningsarbete i mars: https://skolutvecklarna.se/…/uploads/2018/05/specpedutr18.pdf

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×