fbpx

Det åtgärdande arbetet måste utvecklas, inte avvecklas

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Det åtgärdande arbetet måste utvecklas, inte avvecklas

Jag ser på utmärkta frukostseminariet om #elevhälsa med @SPSMsverige. Vi behöver prata mer om vad åtgärdande, förebyggande, främjande och hälsofrämjande arbete egentligen betyder…
 
Ett perspektiv som måste lyftas är att det åtgärdande arbetet som når elever måste utvecklas, inte avvecklas. Att gå från individ- till grupp- och organisationsperspektiv får inte leda till att elevperspektivet överges. Vi behöver mer elevhälsoforskning om hur elevhälsoarbetet påverkar eleverna, och bidrar till deras hälsa, lärande och utveckling. En fälla är att ibland blir elevhälsa bara en fråga om organisation, och vad de vuxna gör eller inte gör.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×