fbpx

Visst tar ni er tid innan sommaren…?

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Visst tar ni er tid innan sommaren…?

Maj månad är här och sommaren närmar sig snabbt. Kanske är det snart tid att utvärdera ett verksamhetsår och planera för nästa? Visst tar ni er tid innan sommaren att summera elevhälsoarbetet på skolan och i EHT? På den centrala Barn- och elevhälsan? I barnhälsoarbetet i förskolan? Det är nu grunden för förebyggande och främjande arbete kan göras inför nästa verksamhetsår.

Titta på det individinriktade och det förebyggande arbetet på olika nivåer. Utveckla det främjande arbetet för hälsa, lärande och utveckling. Steget från åtgärdande till förebyggande behöver egentligen inte vara så stort och svårt, men steget från reaktivt till proaktivt arbete kan vara det. Att det finns riskfaktorer och ökad psykisk och fysisk ohälsa bland barn och unga undgår ingen.

En återkommande fråga som jag hör när jag är ute och träffar skolledare och elevhälsoverksamheter är vad de där orden förebyggande, främjande och hälsofrämjande egentligen betyder i praktiken? Ett vanligt dilemma är att man saknar samsyn kring uppdraget: det finns ett behov av en syn- eller tankevända som omfattar all personal.

Många känner sig också pressade av det åtgärdande arbetet och skollagen formulerar ju att elevhälsan ska arbeta ”främst förebyggande och hälsofrämjande”. Men, meningen ”främst förebyggande” är egentligen ingen nyhet: det stod det redan 1946 som första punkt i handboken för dåtidens skolhälsovård (1). Och redan då stod det att all personal ska vara involverad i det förebyggande arbetet.

Konsten är att ur ett förskole- och skolperspektiv definiera begreppen förebyggande, främjande och hälsofrämjande på ett konkret och praktiskt sätt och omsätta det till insatser. Och att foga ihop dem i ett systematiskt kvalitetsarbete, med en fungerande organisation för arbetet. Jag summerar snart mitt eget verksamhetsår och konstaterar att det tagit mig och mina kollegor ytterligare ett år runt om i landet för att hjälpa till i arbetet, i kommuner, på förskolor och skolor, i EHT:r och förvaltningsledningar. Det utvecklingsarbetet ska vi fortsätta med på ett uthålligt sätt, tillsammans.

Petri Partanen

(1) Kungliga Skolöverstyrelsen (1946): Skolhygien.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×