fbpx

Spännande digitala utbildningar kring elevhälsa, PASS och studiestrategier

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Spännande digitala utbildningar kring elevhälsa, PASS och studiestrategier

När våren står för dörren kan hösten kännas långt borta. Men flera skolor, kommuner och skolhuvudmän planerar redan för sitt fortsatta skolutvecklingsarbete. Till kommande läsår har vi fått äran att utforma flera spännande digitala utbildningar kring elevhälsa, PASS och studiestrategier, m.m. Det innebär förinspelade processinriktade utbildningar som kan ses flexibelt över en längre tid. Till skräddarsydda föreläsningar knyts diskussionsfrågor och aktiviteter i linje med de utvecklingsbehov som finns i verksamheten. Det kan vara diskussioner i tvärgrupper eller arbetslag, ”prova på”-uppgifter i praktiken eller läsning för att öka kunskaperna inom ett område. Enstaka inspirationsföreläsningar ”live” vid uppstartsdagar kan vara ”mitt i prick”, men kan det också vara en period då skolpersonalen är stressad av praktiska frågor och innehållet riskerar att glömmas?

Uppstartsdagar

Enstaka inspirationsföreläsningar ”live” vid uppstartsdagar kan vara ”mitt i prick”, men kan det också vara en period då skolpersonalen är stressad av praktiska frågor och innehållet riskerar att glömmas?

Exempel på digitala utbildningar

Teman som vi kommer att arbeta med det kommande läsåret är:

  • Att utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet ur ett helaskolan-perspektiv.
  • Så påverkar elevers tankeförmågor undervisning och lärande: Att stötta elevers studiestrategier, kunskapsutveckling, metakognition och självreglering i vardagen.
  • PASS som verktyg för att analysera elevers behov av stöd och stimulans i t ex matematik-, läs- och skriv- och språkutveckling.
  • Att utveckla förmågor i förskolan: att främja barns kunskaper och förmågor i förskolan genom lärande samspel och utvecklande lek.
  • Tillgänglighetsarbete och stöd kring studiestrategier i vuxenutbildning.
  • Från elevstress till lärarstress: strategier för att förebygga ohälsa i skolan, med mera.
DIgitala utbildningar med diskussioner i arbetslag

Processinriktad digital utbildning kombinerar tillgänglighet med möjlighet till repetition

Genom en processinriktad digital utbildning så har man valet att både ha en uppstarts- och studiedag och samtidigt göra kunskaperna tillgängliga över en period för repetition. Vi vuxna lär oss ju precis som barnen och eleverna genom att kunna gå tillbaka och påminna oss och fördjupa våra kunskaper genom reflekterande repetition. Till utbildningarna kan man sen knyta handledning och digitala direktsända moment med t ex frågestunder, eller ett tillfälle ”live” med fördjupning om man vill arbeta i hybridformat.

Några röster från de senaste uppdragen om denna typ av utbildningar:

  • ”Föreläsningarna är så innehållsrika, här finns saker för oss att undersöka och arbeta med hela året!”
  • ”Perfekt att i lugn och ro kunna titta på föreläsningarna och diskutera i arbetslaget.”
  • ”Utbildningen satte fingret precis på våra vardagsnära utmaningar.”
  • ”Upplägget med föreläsningar varvat med diskussioner och uppgifter har varit till ett stort stöd för vårt arbete under läsåret.”

Har du tankar kring vad ni behöver utveckla rörande dessa eller andra teman, kika under rubrikerna på vår hemsida www.skolutvecklarna.se, och hör av dig till petri@skolutvecklarna.se! Våra övriga öppna utbildningar hittar du här: https://skolutvecklarna.se/aktuella-kurser/

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×