fbpx
Meny Stäng

DIGIBILITY – Digital dynamisk kartläggning av skolrelaterade kognitiva förmågor

Behöver ni utveckla ert arbete med kartläggningar av elevers behov av stöd? Behöver ni utveckla analysen av hur elevers varierande kognitiva förmågor påverkar deras kunskapsutveckling och lärande i vardagen i olika ämnen och områden? Vill ni vara med och prova ut ett pedagogiskt lättillgängligt digitalt verktyg? Under läsåret 2021/2022 genomför vi en vetenskaplig utprövning av Digibility, ett digitalt kartläggningsverktyg av elevers metakognition, självreglering och relaterade kognitiva förmågor.

VAD ÄR DIGIBILITY?

Digibility är ett digitalt screeningverktyg som utgår från forskning kring dynamisk utredning av kognitiva tankeförmågor. Forskning visar att vid kartläggning och utredning av elevers behov så är det viktigt att fånga inte bara elevers nuvarande funktionsnivå, utan även deras proximala utvecklingszon eller lärandepotential. Elevers delaktighet och självbedömning är ytterligare en aspekt som är viktig i kartläggningar och utredningar.

VARFÖR DIGIBILITY?

Utvärderingar av skolors arbete kring elevers behov av stöd visar på att många skolor behöver utveckla analysen och förankra den i en förståelse för elevers varierande förutsättningar och särskilt hur dessa påverkar deras lärande inom olika områden och fungerande i undervisningen. Elevers kognitiva förmågor utgör en sådan förutsättning.

VILKA RIKTAR SIG DIGIBILITY TILL?

Digibility är tänkt att användas i arbetet med elever från F-9 och kartlägger såväl befintlig som potentiell funktionsnivå kring uppmärksamhetsreglering, arbetsminne och analytiskt tänkande, samt elevens självskattning och lärares skattningar av metakognitiv självreglering i lärandet.

Digibility är designat utifrån ett tillgänglighetsperspektiv som syftar till att göra eleven delaktig i kartläggningsprocessen, något som såväl forskning kring kartläggning och utredning, liksom internationell specialpedagogisk och pedagogisk-psykologisk forskning pekar på är angeläget.

KARTLÄGGNING OCH ANALYS, VISST, MEN SEN DÅ…?

Digibility kommer förutom den digitala kartläggningsfunktionen att också innehålla en återkopplingsfunktion som sammanfattar analysresultaten visualiserat, och en utbildningsplattform där lärare och skolpersonal kan ta del av utbildning och material skräddarsytt utifrån analysen av kartläggningen.

HUR GÅR UTPRÖVNINGEN TILL?

Utprövningen innebär att utifrån ett överenskommet antal elever under september och oktober 2021, samt i januari och februari 2022 genomföra ett antal digitala kartläggningar som tar cirka 20 minuter per elev. Kartläggningen sker en-till-en och kan genomföras av lärare, specialpedagog, speciallärare, logoped eller annan skolpersonal efter överenskommelse. Eleverna kommer att rekryteras från klasser slumpvis, och utprövningen bygger på frivillighet och föräldrars medgivande.

TILL VILKEN NYTTA KAN DET VARA FÖR OSS?

Digibility är webbaserad, lättillgänglig och pedagogisk och funkar både på surfplattor och laptops. Digibility syftar genom det digitala gränssnittet till att göra kartläggningar mer smidiga, tidseffektiva och också fånga områden som sällan bedöms i kartläggningar av elevers behov. Digibility kan bidra till att utveckla såväl det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet kring elevers behov av stöd. Som tack för deltagandet i utprövningen erbjuds deltagande skolor digital utbildning och tillgång till slutversionen av Digibility under ett år.

INTRESSEANMÄLAN

Tycker ni detta låter intressant? Vill ni anmäla ert intresse eller ställa frågor – kontakta oss. Nästa steg är att diskutera deltagande med ansvarig rektor. En förutsättning för deltagande är att ansvarig rektor kontaktar oss för att anmäla intresse via info@digibility.se.

Sista anmälan är 26 maj 2021. Först till kvarn gäller!

Med vänliga hälsningar Petri Partanen, fil.dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Grundare och utvecklare av Digibility.

Publicerad iArbetsminne, Bedömning, Dynamisk kartläggning och utredning, Elever i behov av stöd, Förmågor, Främjande arbete, Metakognition, Självreglering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *