fbpx

Kartläggning för lärande – med PASS

KURSER - UTBILDNING - FÖRLAG

Kartläggning för lärande – med PASS

I ett antal kommuner pågår implementering av PASS-modellen som en del i ett arbete för att utveckla ”Kartläggning för Lärande”.

När vi genomförde våra två senaste certifieringskurser i början av november dels för specialpedagoger, speciallärare och logopeder, samt för psykologer, hade vi ett gemensamt moment där vi presenterade viktiga lärdomar så långt om hur implementeringsarbetet med PASS kan utvecklas.
PASS handlar om att förstå hur elevers varierande tankeförmågor påverkar deras lärande och mötet med undervisningen på tre nivåer: elevernas möte med kunskapsstoffet, deras möte med hur vi utformar/designar uppgifter i undervisningen, samt deras möte med lärmiljöerna på skolorna. Det är dags att samtala om elevers varierande förmågor på vetenskaplig grund och med robust forskning i botten.

Det finns goda exempel och givetvis också erfarenheter av utmaningar i implementeringsarbetet. Jag är glad över att läsa ett examensarbete av Marie Nordström och Maria Magnusson på specialpedagogprogrammet i Umeå våren 2020, som berör PASS och både glädjeämnen och utmaningar i förändringsarbetet. Den finns att ladda ner som fulltext här:
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1413323&dswid=-7145


Är du nyfiken på PASS? Nästa omgång av certifieringskurserna går 21-22 april 2020. Du kan läsa mer här: https://skolutvecklarna.se/aktuella-kurser/#1484226645693-99169225-ec05

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

×